Maandlastbeschermer arbeidsongeschiktheid

Vaste prijs
Ook voor de Maanlastbeschermer betaalt u bij de Nationale HypotheekPas éénmalig € 795 en daarmee bespaart u 35%(!) op de premie.

Volledige uitkering 1ste twee jaar
Indien u door een ziekte of een ongeval niet meer in staat bent om voor 35% of meer uw eigen werkzaamheden te verrichten, dan heeft u na de gekozen wachttijd (30 dgn, 1, of 2 jaar) recht op een uitkering. U ontvangt altijd 100% van de afgesproken uitkering. Ook als u deels blijft werken en zelfs als u binnen 2 jaar de eigen werkzaamheden weer deels hervat (tot 80%). Pas op het moment dat u uw werkzaamheden volledig hervat (dus voor meer dan 80%) vervalt het recht op uitkering.

Duidelijke uitkering
De verzekering keert bij ziekte de verzekerde uitkering uit met een maximum van 90% van uw vaste lasten plus 500 Euro voor overige uitgaven zoals boodschappen, vakantie en kleding.

Na 2 jaar
Na twee jaar gaat men samen met u kijken naar passende arbeid. Passende arbeid zijn werkzaamheden die door uw opleiding, ervaring en beroep als passend beschouwd worden, maximaal 1 functieniveau lager. Is dit niet mogelijk dan blijft men u 100% betalen tot een maximum van 5 jaar of (bij een verlengde polis) tot 65 jarige leeftijd (maximale uitkering van 750.000 Euro per polis).

Dekking
Alle medisch objectiveerbare ziekten zijn gedekt. Er is geen lijst van ziekten of aandoeningen die niet gedekt zijn. De term medisch objectiveerbare aandoeningen worden vastgesteld volgens de in Nederland bij de medische beroepsverenigingen gebruikelijke betekenissen. Psychische klachten zijn alleen verzekerd bij ‘zwaardere’ psychische klachten. Een bestaande ziekte of aandoening wordt wel uitgesloten van dekking. Dat wil zeggen iedere aandoening waarvoor de verzekerde in de 12 maanden voorafgaand aan de ingang van de verzekering een arts of specialist heeft bezocht is uitgesloten van dekking. Verder zijn er uitsluitingen voor gevaarlijke sporten zoals bergbeklimmen, autoracen etc.

De Maandlastenbeschermer in het kort:

  • 1ste twee jaar volledige uitkering
  • Na 2 jaar o.b.v. passende arbeid
  • Verzekerde maandlast maximaal  5.000
  • Maximale uitkering per polis  750.000
  • Iedereen wordt geaccepteerd
  • Géén keuring of gezondheidsverklaring
  • Premiebetaling in één keer of per maand
  • Keuze uit basisdekking ( 5 jr.) of verlengde uitkering (tot 65 jr.)

Belasting
U kunt de premie aftrekken van uw inkomstenbelasting maar in de meeste gevallen adviseren wij u dat niet te doen. Als u een uitkering krijgt van de polis terwijl u de premie aftrekbaar heeft gemaakt dient u over de uitkering belasting te betalen. U kunt er ook voor kiezen om de premie niet fiscaal aftrekbaar in Box 1 te laten verrekenen, de uitkering is dan onbelast.

 

 

« Terug naar vorige pagina
LiveZilla Live Chat Software