Hypotheekregels 2014

Na de ingrijpende wijzigingen in 2013 van de hypotheekregels die vooral de starters in de woningmarkt troffen, zullen ook in 2014 weer een aantal belangrijke wijzigingen worden doorgevoerd. NHP zet alle wijzigingen voor u op een rij.

Specifieke wijzigingen Nationale Hypotheek Garantie

Kosten NHG worden verhoogd

Met ingang van 1 januari 2014 betaalt u 1% (i.p.v. 0,85%) over het bedrag wat u leent voor het verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie. Deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar. In 2013 werden de kosten al verhoogd van 0,70% naar 0,85%.

De maximale koopsom voor een woning wordt verlaagd

De maximale koopsom voor een woning wordt m.i.v. van 1 januari verlaagd van € 276.190,- naar € 273.584,-. Met ingang 1 juli 2014 vindt een verdere verlaging plaats naar € 250.000,-.

De kostengrens wordt m.i.v. 1 juli verlaagd

De zogenaamde kostengrens wordt m.i.v. 1 juli 2014 verlaagd van € 290.000,- naar € 265.000,-. De kostengrens is het bedrag van de koopsom of marktwaarde van de woning vermeerderd met de kosten die u met NHG mag meefinancieren.

Restschuld mag worden meegefinancierd

Met ingang van 1 januari 2014 wordt het mogelijk om bij verhuizing de restschuld mee te financieren onder de navolgende voorwaarden

 1. De bestaande hypotheek is afgesloten met NHG
 2. U heeft vooraf overleg gehad met uw geldverstrekker en/of hypotheekadviseur
 3. U heeft uw bestaande woning verkocht!
 4. De nieuwe hypotheek (inclusief restschuld) blijft beneden de kostengrens van NHG
 5. Uw inkomen is toereikend om de nieuwe hypotheek (inclusief restschuld) te betalen


Let erop dat verscheidene banken al hebben aangegeven geen restschuld te willen financieren of dat alleen willen doen voor klanten met een bestaande hypotheek.

Minder lenen bij een lagere rente

Met ingang van 1 januari 2014 worden de zogenaamde woonquotes aangepast. Met behulp van de woonquotes wordt aan de hand van het inkomen de maximale hypotheek berekend. Met name bij de lagere hypotheekrentes kan men minder lenen. Bekijk hier de globale consequenties voor uw inkomen. (verschillende banken hanteren de aangepaste woonquotes ook voor niet NHG hypotheken). In het meest extreme voorbeeld kan men in 2014 18% minder lenen, maar de gemiddelde verlaging bedraagt 10% (bij een hypotheekrente beneden de 4%).


Overige wijzigingen hypotheekregels 2014

Verlaging hoogste belastingvoordeelpercentage

Het hoogste belastingtarief (52%) waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken, wordt met ingang van 2014 ieder jaar met 0,50% verlaagd tot 38%. Het duurt dus 28 jaar voordat het hoogste belastingvoordeelpercentage voor hypotheekrenteaftrek op het niveau van 38% is beland.

Maximale lening wordt verlaagd van 105% naar 104% van de waarde van de woning

In 2014 kunt mag uw hypotheek maximaal 104% bedragen van de waarde van de woning (inclusief 2% overdrachtsbelasting). Dat betekent dat u slechts 2% van de waarde woning kunt financieren voor alle overige kosten, zoals;

 • Notariskosten
 • Taxatiekosten
 • Kosten hypotheekadvies

Verruiming schenkingsvrijstelling

Voor de schenkbelasting wordt een vrijstelling opgenomen van € 100.000,- voor schenkingen die worden aangewend voor:

 1. De aankoop van de eerste eigen woning (dus bijvoorbeeld niet voor een tweede woning)
 2. Aflossing van de hypotheek (box 1 schuld)
 3. Aflossing van de restschuld


Een dergelijke vrijstelling geldt niet langer alleen voor een schenking aan kinderen tussen de 18- en 40-jarige leeftijd. De vrijstelling geldt voor iedereen dus ook voor schenkingen van familieleden of derden.


Belangrijke wijzigingen die al in 2013 zijn doorgevoerd

Hypotheek volledig aflossen

Om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek moet u uw hypotheek volledig annuïtair of lineair aflossen in maximaal 30 jaar. Er geldt een overgangsregime voor bestaande eigenwoning bezitters.

Rente over restschuld fiscaal aftrekbaar

Indien na verkoop van de woning een restschuld blijft bestaan, kunt u gedurende 10 jaar de rente over de restschuld fiscaal blijven aftrekken. Het betreft hier een restschuld die is ontstaan na 29 oktober 2012 maar voor 31 december 2017. Er bestaat geen verplichting tot aflossing van de geldlening (hoewel banken deze verplichting wel kunnen stellen)

Hypotheekrenteaftrek dubbele woonlasten

Voor eigen woning bezitters die hun eigen woning in 2011 te koop hebben gezet, geldt dat zij gedurende 3 jaar renteaftrek behouden (dus tot uiterlijk 31 december 2014). Voor degenen die in 2012 of 2013 hun huis te kopen hebben gezet, geldt weer de normale termijn van 2 jaar.

Vanaf 1 januari 2013 zijn de hypotheekregels drastisch veranderd. De maatregelen treffen vooral de starters (als u voor het eerst een hypotheek afsluit). Maar ook de bestaande huizenbezitter krijgt te maken met de nieuwe maatregelen bij verhoging of aanpassing van de hypotheek, echtscheiding en verhuizing.

De wijziging van de hypotheekregels vindt plaats op verschillende terreinen waardoor het effect des te groter is.

Welke maatregelen van toepassing zijn, hangt sterk af van uw situatie. Wij hebben daarom een aantal situaties op een rij gezet.

» U koopt in 2014 voor het eerst een woning. U bent een starter
» U hebt een eigen woning en u bent niet van plan te verhuizen
» U hebt een woning en u bent wel van plan te verhuizen

» Lees meer over hypotheekadvies van NHP
» Contact opnemen met NHP

« Terug naar vorige pagina