Het definitief maken van een hypotheek gebeurt met het tekenen van de hypotheekakte bij de notaris. Een officieel document met veel juridische taal, waarin de afspraken die u met de bank heeft gemaakt over uw hypotheek worden vastgelegd. Wat staat daar nu eigenlijk in? Op deze pagina bespreken we een aantal belangrijke zaken over de hypotheekakte.

Waar betaalt u de laagste rente voor uw hypotheek? Vergelijk heel gemakkelijk online de hypotheekrentes van talloze hypotheken.

Rechten en plichten

De hypotheekakte is een contract tussen u en de bank. Voor beide partijen worden de rechten en plichten officieel door de notaris vastgelegd, zodat daar later geen misverstanden over kunnen bestaan.

Recht van hypotheek

Waar het in de hypotheekakte met name om draait is het recht van hypotheek. De bank krijgt van u het hypotheekrecht. Dat maakt dat de bank in juridische termen de hypotheeknemer is, terwijl u de hypotheekgever bent. Het woord hypotheek in deze termen gaat niet om het geleende geldbedrag, maar om het recht van hypotheek.

Dit hypotheekrecht houdt in dat de bank het recht krijgt om uw woning op te eisen en te verkopen als u niet aan uw verplichtingen voldoet. Dus: als u de maandlasten niet volgens afspraak betaalt.

Inhoud van de hypotheekakte

Wat staat er eigenlijk allemaal in een hypotheekakte? De inhoud van de hypotheekakte is niet voor iedere bank hetzelfde. Dat bepaalt de bank: bij de één is het een enorm gedetailleerd en lang verhaal, bij de ander veel korter. De volgende gegevens staan in elk geval in de hypotheekakte:

  • De betrokken partijen : hypotheekgever (u), hypotheeknemer (de bank) en de notaris.
  • Het bedrag van de hypothecaire inschrijving.
  • Het onderpand waarop het hypotheekrecht afgegeven wordt.
  • Informatie over de afgesproken hypotheekrente.

Andere belangrijke zaken staan de ene keer in de hypotheekakte, de andere keer in de algemene voorwaarden. De verplichting om het onderpand te verzekeren bijvoorbeeld.

Hypothecaire inschrijving

De hypothecaire inschrijving is het bedrag waarvoor de bank van u het hypotheekrecht krijgt. Bij gedwongen verkoop is dat het bedrag dat de bank direct kan opeisen. Dit bedrag kan hoger zijn dan het bedrag dat u op dit moment van de bank leent. Hiervoor zijn twee redenen mogelijk:

  • Omdat er een bedrag opgeteld wordt bij het geleende bedrag voor achterstallige rente gemaakte kosten.
  • Omdat u ervoor kiest om de hypotheek hoger in te schrijven.

Door uw hypotheek nu hoger in te schrijven kunt u later een bedrag extra lenen (bijvoorbeeld voor een verbouwing) zonder dat u daarvoor naar de notaris hoeft. Dat scheelt u dan de kosten van een nieuwe hypotheekakte!

Kosten van de hypotheekakte

Een hypotheekakte kost geld. De kosten kunnen per notariskantoor behoorlijk verschillen. Elke notaris bepaalt zelf wat hij vraagt voor een hypotheekakte. Er zijn verschillende websites waarop u notaristarieven kunt vergelijken.

Let goed op of de prijs die genoemd wordt wel all-in is. Zijn aanvullende kosten zoals recherchekosten en de kosten van de inschrijving bij het Kadaster erin opgenomen? En de BTW? Als dat niet zo is kan een notaris die goedkoop lijkt toch nog een dure keuze blijken te zijn.

Tekenen van de hypotheekakte

De hypotheekakte moet door alle partijen getekend worden. U gaat daarvoor naar het kantoor van de notaris. Misschien verwacht u een vertegenwoordiger van de bank tegen te komen. Dat is meestal niet het geval. Een medewerker van de notaris tekent dan als gevolmachtigde namens de bank.

Inschrijving bij het Kadaster

Als de hypotheekakte door alle partijen getekend is zorgt de notaris voor inschrijving bij het Kadaster. Daarmee staat de hypotheek vermeld in de openbare registers. Pas na die inschrijving is de hypotheek helemaal officieel. De notaris stuurt u daarna een exemplaar van de ingeschreven hypotheekakte toe.