Wij willen u goed en snel van dienst zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden over ons bent. Laat ons dat weten. Dan zoeken wij samen met u naar een oplossing.

Wat doet NHP met uw klacht?

Natuurlijk willen wij dat u tevreden bent over NHP. Wij zullen er dan ook alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Daarnaast is uw klacht voor ons aanleiding om na te gaan of wij onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

Waar kunt u terecht?

U kunt ons op verschillende manieren laten weten dat u niet tevreden bent:

 • Uw eigen contactpersoonU kunt altijd contact opnemen met uw contactpersoon. In een persoonlijk gesprek kunnen problemen meestal snel en adequaat worden opgelost.
 • SchriftelijkU kunt uw klacht schriftelijk indienen bij NHP, Postbus 162, 2740 AD Waddinxveen.
 • DigitaalU kunt uw klacht digitaal indienen via e-mail of ons contactformulier.

Ontvangstbevestiging

Nadat u uw klacht heeft ingediend, ontvangt u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. In deze ontvangstbevestiging laten wij u weten wie uw klacht binnen NHP zal behandelen en op welke termijn u een reactie tegemoet mag zien. U kunt er op rekenen dat u binnen maximaal 6 weken een inhoudelijke reactie op uw klacht ontvangt.

Niet eens met onze afhandeling

Bent u het niet eens met onze inhoudelijke reactie? Dan kunt u twee dingen doen:

 • Kifid, Geschillencommissie, Commissie van BeroepU kunt zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Bij het Kifid kunt u terecht voor klachten en geschillen over verzekeringen, hypotheken, leningen, financieringen en beleggingen. Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening is bereikbaar via:
  Postbus 93257
  2509 AG Den Haag
  Telefoon: (070) 333 89 99
  E-mail: consumenten@kifid.nl
  Website: www.kifid.nl

  Wanneer u zich niet kunt vinden in het advies van het Kifid, kunt u uw klacht binnen drie maanden voorleggen aan de Geschillencommissie van het Kifid. Er moet dan –uitzonderingen daargelaten- wel meer dan € 100,- in het geding zijn. De geschillencommissie doet meestal een bindende uitspraak voor beide partijen. De financieel dienstverlener is dan verplicht deze beslissing uit te voeren. De behandeling van de klacht door de Geschillencommissie kost € 50,- en € 100,- als het Kifid de klacht ongegrond heeft bevonden. Accepteert u (of wij) de beslissing van de Geschillencommissie niet, dan kan de klacht onder voorwaarden bij de laatste instantie van het Kifid, de Commissie van Beroep, worden ingediend.
 • Naar de rechter stappenBent u het niet eens met het oordeel van Kifid dan kunt u naar de rechter stappen. Ook kunt u meteen naar de rechter gaan, zonder eerst bij Kifid aan te kloppen.

  Belangrijk te weten: als u meteen naar de rechter gaat, kunt na een oordeel van de rechter niet meer naar het Kifid. Het klachteninstituut mag namelijk geen klachten in behandeling nemen die al door een gewone rechter behandeld zijn. Lees meer over de rechtspraak.