Deze website is samengesteld door NHP uit Waddinxveen. We hebben dit met veel zorgvuldigheid gedaan en maken alleen gebruik van bronnen die wij betrouwbaar vinden. Zou het zo zijn dat de site onjuiste gegevens, berekeningen of prognoses bevat, dan kunnen NHP en de overige betrokken ondernemingen daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Ook kunt u aan de inhoud van de website geen rechten ontlenen.

Gegevens en uitkomsten

Onze website is bedoeld als informatiebron. De informatie die wij op de site leveren kunt u niet beschouwen als persoonlijk advies. NHP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die is ontstaan door gebruik van deze informatie. Ook niet als het gaat om links naar sites van derden.

Berekeningen

Voor het maken van berekeningen voert u gegevens in. De uitkomsten zijn puur gebaseerd op de door u ingevoerde informatie. Bij de berekeningen worden de bij ons bekende rentestanden en overige gegevens gebruikt. De resultaten zijn indicatief: ze zijn geen vervanging voor persoonlijk advies en u kunt er geen rechten aan ontlenen.

Vergelijkingen

Ook de uitkomsten van onze vergelijkingen komen voort uit de gegevens die u heeft ingevoerd. Natuurlijk in combinatie met de gegevens in onze databases. Die gegevens worden intensief beheerd, gecontroleerd en bijgewerkt. Op de pagina's over onze Werkwijze leest u meer over hoe onze vergelijkingen tot stand komen.

Onjuistheden?

Treft u ondanks onze zorgvuldige werkwijze toch zaken aan op onze website die in uw ogen onjuist zijn? Dan helpt u ons enorm door deze aan ons door te geven. Met uw input kunnen wij onze gegevens, berekeningen en informatie nog verder verbeteren.

Privacy & cookies

Bij het maken van berekeningen en vergelijkingen vult u gegevens in, net als bij het indienen van een aanvraag. Uw gegevens behandelen wij volgens de Wet op de privacy. We stellen ze niet ter beschikking aan andere organisaties. Slechts wanneer u een aanvraag voor het afsluiten van een financieel product indient gaan uw gegevens naar de betreffende financiële instelling. Wilt u uw gegevens uit onze databestanden laten verwijderen? Neem dan contact met ons op.

Op onze website maken we gebruik van cookies. Hierover leest u meer op onze pagina over Cookies.

Overnemen van informatie

De informatie op onze website is uitsluitend bedoeld voor privégebruik. Het overnemen of vermenigvuldigen van de informatie voor ander gebruik is niet toegestaan – tenzij u hiervoor vooraf schriftelijke toestemming van NHP heeft gekregen.