Ongetwijfeld weet u wat rente is. Formeel zeggen we 'een vergoeding voor het ter beschikking stellen van geld'. Zet u geld weg bij de bank, dan krijgt u rente. Leent u geld, dan moet u rente betalen. Maar hoe wordt het rentepercentage dat u krijgt op uw bankspaarrekening eigenlijk bepaald? Op deze pagina gaan we in op de mogelijke rentesystemen.

Hoe langer u de rente vastzet, hoe hoger deze is bij het openen van de rekening. Bij een vaste rente profiteert u echter niet van eventuele rentestijgingen in de toekomst.

Variabel of vast

Bij het vergelijken van bankspaarrekeningen moet u aangeven hoe lang u wilt sparen. De keuze die u daar maakt is bepalend voor de rente die in de vergelijking gebruikt wordt. U kunt kiezen tussen:

  • Variabele rente
  • Aantal jaren vaste rente

Met een variabele rente weet u niet vooraf welk rendement u gaat ontvangen over uw inleg op de bankspaarrekening. De rentevergoeding beweegt mee met de ontwikkeling van de rente in de markt.

Een vaste rente zorgt voor meer duidelijkheid. U weet vooraf welk rentepercentage u gaat ontvangen over uw inleg voor uw aanvullende pensioen. De rente staat vast voor het aantal jaren dat u met de bank afspreekt.

Rente-op-rente

De rente waar u recht op heeft wordt steeds bijgeschreven op uw bankspaarrekening. Zo groeit het saldo. Bij de volgende rentebetaling wordt het rentebedrag berekend over het saldo van dat moment. Dus ook over de ontvangen rente krijgt u in de jaren daarna rente. Dit noemen we rente-op-rente, ook wel samengestelde interest.

Afwijkend rentesysteem

De meeste banken vergoeden over de rente hetzelfde percentage als over uw zelf ingelegd geld. Daardoor is heel zuiver te berekenen welk eindkapitaal u opbouwt in de loop der jaren. Een enkele bank heeft een afwijkend rentesysteem. Zij werken met een middelrente over de uitbetaalde rente. Het percentage dat ze gebruiken ligt niet vooraf vast. Het hangt af van de rentestand op het moment van berekenen. Daarbij wordt dan gekeken naar de resterende tijd waarvoor de renteafspraak gemaakt is. Omdat in beginsel geldt: hoe korter vast, hoe lager de rente'' betekent dit meestal dat de totale rentevergoeding bij middelrente lager is. Dat valt echter niet te berekenen, omdat het afhankelijk is van de rente-ontwikkelingen.

In de uitkomst van onze vergelijkingen van bankspaarrekeningen ziet u bij de rekeningen met een afwijkend rentesysteem een waarschuwingsdriehoekje met een korte toelichting.

Hoe rente vergelijken?

Hoe kunnen we de bankspaarrekeningen goed vergelijken als de ene bank met een standaard rente-op-rente werkt, en de ander met een middelrente? We hebben dat opgelost door het herberekenen van de rente van de banken met middelrente. Die herberekening doen we met de rentes van resterende periodes, zoals deze op dit moment gelden. Het blijft een indicatie: niemand weet hoe de rentes zich gaan ontwikkelen. Toch is een vergelijking met deze herberekende indicatieve rente in ieder geval eerlijker dan met het basispercentage dat de bank zelf publiceert.