Een hypotheek is een flinke financiële verplichting. Het is dus niet vreemd dat de banken goed bekijken of ze het gevraagde bedrag wel aan u willen uitlenen. Ze controleren of uw aanvraag aan allerlei hypotheekregels voldoet. Dit kunnen fiscale regels zijn, de regels van Nationale Hypotheek Garantie (NHG), wettelijke regels en de regels die beschreven staan in de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF). Op deze pagina bespreken we de manier waarop een bank naar een hypotheekaanvraag kijkt.

Advies nodig bij het afsluiten van een hypotheek? Wij helpen u graag! Neem direct contact op met onze adviseurs zodat wij kunnen kijken wat wij voor u kunnen doen!

Hypotheekregels bij een bank

Er zijn twee manieren waarop een bank naar een hypotheekaanvraag kijkt. Aan de ene kant gaat het om het risico dat er een (te hoge) restschuld overblijft bij verkoop. Hierbij staat de waarde van de woning centraal. Aan de andere kant is er het risico dat u de maandelijkse hypotheeklasten niet kunt betalen. Hier draait het om de hoogte en de zekerheid van uw inkomen en om uw financiële verplichtingen. De bank kijkt dus naar drie hoofdonderwerpen, die we hieronder verder uitwerken:

  • Woningwaarde
  • Inkomen
  • Financiële verplichtingen

Woningwaarde

In de wet staat dat u niet méér hypotheek mag krijgen dan een bepaald percentage van de marktwaarde van de woning. Sinds 2012 werd dit percentage elk jaar met 1% verlaagd, totdat de maximale hypotheek was aan 100% van de woningwaarde.

Jaar Maximale hypotheek
2012 106%
2013 105%
2014 104%
2015 103%
2016 102%
2017 101%
2018 100%

Energiebesparende voorzieningen

Gaat u het huis energiezuiniger maken en wilt u daarvoor extra geld lenen? Dat kan, tot maximaal € 9.000 (2021). Wel moet uw bruto jaarinkomen daarvoor minimaal € 33.000 zijn. En het totaal van de hypotheek mag niet boven de 106% van de marktwaarde van het huis uitkomen. Voor een nul-op-de-meter woning kunt u zelfs tot € 25.000 extra hypotheek krijgen. Ook hier geldt de inkomensvoorwaarde, en er moet een energieprestatiegarantie zijn afgegeven voor tenminste 10 jaar.

Inkomen

De lasten van de hypotheek moeten voor u goed te betalen zijn, dat is een belangrijk uitgangspunt. Om te bepalen of dat zo is rekenen de banken met een 'woonquote'. Dat is het deel van uw inkomen dat u aan de hypotheeklasten kunt besteden. Bij een hoog inkomen is de woonquote hoger dan bij een laag inkomen. Daardoor kunt u met een laag inkomen maximaal 3 tot 3,5 keer uw bruto jaarinkomen aan hypotheek krijgen, terwijl dat bij hogere inkomens oploopt tot 5 à 5,5 keer.

Benieuwd wat uw maximale hypotheek is op basis van uw inkomen? Maak online een maximale hypotheekberekening en u weet het!

Welk inkomen telt wel mee bij het bepalen van de maximale hypotheek, en welke inkomsten niet? De stelregel is dat inkomen 'bestendig' moet zijn, ofwel (min of meer) vast. Natuurlijk wil de bank bewijzen van uw inkomen zien, zoals we bespreken bij de Hypotheekpapieren.

Financiële verplichtingen

Bij het bepalen van de woonquote is al rekening gehouden met de gemiddelde kosten die een huishouden maakt. Daar zitten alleen kosten in die voor iedereen gelden. Dan zijn er nog lasten die niet iedereen heeft. Daarom worden de lasten van deze financiële verplichtingen los verrekend bij het bepalen van de maximale hypotheek. Het gaat met name om:

  • Maandlast van schulden (persoonlijke lening, doorlopend krediet, creditcard en roodstand op de betaalrekening, studieschuld)
  • Alimentatie (alleen voor de ex-partner, niet voor de kinderen!)
  • Erfpachtcanon

Naast het verrekenen van de lasten van eventuele schulden kijkt de bank naar uw betalingsverleden. Hoe bent u tot nu toe omgegaan met leningen? Daarvoor doen ze een toets bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Bij het BKR staan alle leningen geregistreerd. Uit de toets blijkt of u altijd netjes hebt betaald. Betalingsproblemen zorgen voor BKR-coderingen. Het afsluiten van een hypotheek wordt erg lastig als u een BKR-codering heeft.