U heeft de hypotheekofferte van de bank getekend. Is de hypotheek nu rond? Nee! Bij het aanvragen van de offerte heeft u of uw adviseur allerlei gegevens ingevuld. De bank heeft die gegevens beoordeeld en besloten u geld te willen lenen voor uw huis. U moet alleen nog wel even laten zien dat die gegevens ook werkelijk kloppen. Om dat te laten zien moet u allerlei papieren aanleveren. Op deze pagina vindt u een overzicht van deze papieren.

Vindt u dit lastig? Wij helpen u graag! Neem direct contact op met onze adviseurs zodat wij kunnen kijken wat wij voor u kunnen doen!

Overzicht hypotheekpapieren

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste hypotheekpapieren die van toepassing kunnen zijn bij het aanvragen van een hypotheek. Het gaat om papieren in verband met:

 • Uzelf en uw eventuele partner
 • Uw inkomen
 • Uw financiële verplichtingen
 • De woning
 • Uw verzekeringen

Uzelf en uw eventuele partner

U levert een kopie in van een legitimatiebewijs (geen rijbewijs) dat nog geldig moet zijn als u naar de notaris gaat voor de hypotheek.

Uw inkomen

De bank wil bewijs zien dat u genoeg inkomen heeft om de lasten van uw hypotheek te betalen. Welke papieren daarvoor nodig zijn hangt af van het soort inkomen dat u heeft:

Baan in loondienst

Bent u in loondienst, dan zijn de volgende papieren van belang:

 • Originele werkgeversverklaring
 • Bij een tijdelijk dienstverband een intentieverklaring
 • Bij flexwerk drie jaaropgaven
 • Meest recente salarisstrook
 • Kopie bankafschrift met bijschrijving salaris

Eigen bedrijf

Bent u ondernemer of zelfstandige, dan heeft de bank de volgende papieren nodig:

 • Jaarrapporten van de laatste drie jaar
 • Recent uittreksel Kamer van Koophandel
 • Kopie aangifte en aanslag IB (inkomstenbelasting) van de laatste drie jaar
 • Eventueel een prognose voor het lopend boekjaar

De standaard dat er drie jaar cijfers nodig zijn wordt steeds meer losgelaten. Er zijn tegenwoordig al banken waar u met één jaar aan jaarcijfers en goede vooruitzichten ook terecht kunt voor een hypotheek. Onze experts van de Ondernemersdesk helpen u graag.

Uitkering / pensioen

Heeft u een sociale uitkering of bent u met pensioen, dan vraagt de bank om deze papieren:

 • Kopie uitkeringsbeschikking / toekenningsbesluit
 • Kopie bankafschrift met bijschrijving

Heeft u nog 10 jaar of korter te gaan tot uw pensioengerechtigde leeftijd? Omdat het inkomen bij pensionering vaak behoorlijk achteruit gaat wil de bank vaak uw pensioengegevens ook alvast zien.

Uw financiële verplichtingen

Elke euro kan maar één keer uitgegeven worden. De meeste vaste lasten – zoals de energierekening en de zorgverzekering – zijn in de hypotheekbeoordeling verwerkt, die heeft iedereen. Er zijn ook financiële verplichtingen die niet iedereen heeft. Leningen, een studieschuld of alimentatie. Daarom wil de bank weten wat u daaraan kwijt bent. U moet dan de volgende papieren inleveren:

 • Leningen (doorlopend krediet, persoonlijke lening, creditcard, roodstand op uw betaalrekening)
 • Recente opgave met daarop de openstaande schuld en de limiet
 • Aflosbewijs als de lening afgelost moet zijn voordat de hypotheek door kan gaan
 • Studieschuld: recente opgave
 • Alimentatie: echtscheidingspapieren (vonnis, convenant en inschrijving burgerlijke stand)

De woning

De bank krijgt het hypotheekrecht op de woning. Dat is een extra zekerheid voor de bank dat ze haar geld terug zal krijgen. U moet dan ook de nodige papieren inleveren waarmee bewezen wordt wat de waarde van het huis is, en dat het van u is of wordt. Welke papieren dat zijn hangt af van uw situatie:

Uw verzekeringen

Naast uw inkomen en het hypotheekrecht wil de bank meestal nog wat meer zekerheid. U moet voor bepaalde risico's verzekeringen afsluiten. Van die verzekeringen wil de bank dan graag een bewijs zien, bijvoorbeeld:

 • Kopie overlijdensrisicoverzekering (of acceptatiebevestiging)
 • Kopie opstalverzekering
 • Kopie inkomensverzekering