U wilt een nieuwe hypotheek zonder dat u gaat verhuizen naar een andere woning. Misschien verhoogt u daarbij het hypotheekbedrag voor een verbouwing. Of laat u het bedrag gelijk maar wilt u een goedkopere hypotheek. Hoe dan ook: u wilt uw hypotheek veranderen en daarbij past meestal overstappen naar een andere bank. Op deze pagina gaan we in op het afsluiten van een hypotheek voor 'oversluiters'.

Kunt u een goedkopere hypotheek krijgen door oversluiten? Vergelijk uw huidige rente met de hypotheekrentes die op dit moment in de markt gelden.

Bij het overzetten van een hypotheek zijn andere zaken van belang dan voor starters en mensen die gaan verhuizen. U heeft niets te maken met koopcontracten en verhuisplanning.

Zelfde woning, hypotheek naar andere bank

Hypotheekregels

Natuurlijk moet uw nieuwe hypotheek gewoon aan alle hypotheekregels voldoen. Voor het bedrag van uw huidige hypotheek (van voor 2013) geldt wel een overgangsregeling qua hypotheekvorm(en). Wordt uw nieuwe hypotheek hoger, dan moet u het verhoogde deel verplicht in een annuiteitenhypotheek of een lineaire hypotheek gieten. Tenminste, als u ook hierover hypotheekrenteaftrek wilt.

Makkelijker of moeilijker?

Het stappenplan voor het afsluiten van een hypotheek is altijd van toepassing, dus ook voor u. Misschien zullen de stappen 1 en 2 bij u sneller duidelijk zijn dan bij een ander, maar dat hoeft zeker niet. Juist het feit dat u al een hypotheek heeft kan het hypotheekadvies meer haken en ogen geven. U wilt immers optimaal gebruik maken van de fiscale mogelijkheden die er vanuit het verleden nog voor u zijn. En u wilt geen onnodige kosten of boetes betalen voor het afkopen van bestaande polissen. Een deskundig en onafhankelijk hypotheekadvies is hierbij vaak hard nodig.

Advies nodig bij het oversluiten van uw hypotheek? Wij helpen u graag! Neem direct contact op met onze adviseurs om te bespreken wat wij voor u kunnen doen!

Boeterente

Als u de hypotheek wilt oversluiten terwijl de rentevastperiode nog loopt, moet u misschien boeterente betalen. Het is belangrijk dat u daar vanaf het begin rekening mee houdt bij het afsluiten van de nieuwe hypotheek. Aandachtspunten hierbij:

  • U begint met het opvragen van een indicatie van de boete die u moet betalen bij het vroegtijdig aflossen van uw hypotheek.
  • U beslist of u de boeterente uit eigen middelen betaalt of moet meefinancieren. Let wel: de rente van het deel van de nieuwe hypotheek dat u gebruikt voor de boete is niet fiscaal aftrekbaar. De boeterente zelf is wel eenmalig aftrekbaar. Zelf betalen is dus gunstiger.
  • Weeg de boete mee in uw besluit of het oversluiten van de hypotheek gunstig voor u is of niet. U moet de betaalde boeterente wel terugverdienen door lagere hypotheeklasten!

Benodigde papieren

U koopt geen woning, dus een koopcontact is niet nodig in het hypotheekdossier. Naast de standaard papieren gaat het bij oversluiten om de volgende documenten:

  • Eigendomsbewijs (dat heeft u van de notaris ontvangen na de aankoop van uw huis)
  • Taxatierapport (soms is een WOZ-beschikking voldoende, dat verschilt per bank)
  • Recente opgave van uw huidige hypotheekschuld
  • Opgave van uw eigenwoningschuld per 31-12-2012
  • Gaat u verbouwen, dan dient het bedrag van de verbouwing en de waardevermeerdering door de verbouwing in het taxatierapport terug te komen. Verder dient u een specificatie van de verbouwingskosten aan te leveren.
  • In het geval van scheiding, dient u de concept akte van verdeling aan te leveren. Uit deze akte moet blijken dat u de woning toebedeeld krijgt.