De annuïteitenhypotheek kan door iedere huizenkoper of –bezitter afgesloten worden. Voor starters op de woningmarkt is het zelfs één van de twee mogelijke hypotheekvormen, als u recht wilt hebben op hypotheekrenteaftrek. Op deze pagina gaan we in op de kenmerken van de annuïteitenhypotheek.

Een belangrijke factor bij de annuiteitenhypotheek is de rente. Vergelijk direct online de actuele hypotheekrentes voor annuïteitenhypotheken.

Samenstelling van de annuïteitenhypotheek

Een annuïteitenhypotheek is alleen een lening. Over deze lening betaalt u rente, en het geleende bedrag betaalt u in stukjes terug.

Om het risico op problemen voor de nabestaanden bij overlijden te verkleinen is het afsluiten van een losse overlijdensrisicoverzekering bij een annuïteitenhypotheek een logische stap.

Maandlast van de annuïteitenhypotheek

Centraal bij de annuïteitenhypotheek staat de annuïteit, dat is het maandbedrag. Zolang de hypotheekrente gelijk blijft zal de maandlast die u aan de bank (uw bruto maandlast) betaalt niet wijzigen. Dit maandbedrag bestaat uit twee delen:

  • Rente
  • Aflossing

De totale maandlast is een vast bedrag. Het rentedeel wordt steeds kleiner doordat de openstaande hypotheek steeds verder afneemt. Daardoor blijft er elke maand méér ruimte over voor aflossing en gaat het aflossen steeds sneller.

Als er aan het einde van uw rentevastperiode een nieuwe hypotheekrente wordt vastgesteld zal de maandlast veranderen. Die wordt altijd zo uitgerekend dat de hypotheek aan het eind helemaal afgelost is.

Onderdeel rente

Dit is het rentebedrag dat u moet betalen over de nog openstaande hypotheek. Dankzij de maandelijkse aflossingen wordt de hypotheek steeds lager. Dit heeft als gevolg dat bij de annuïteitenhypotheek het te betalen rentebedrag elke maand lager wordt.

Onderdeel aflossing

Bij de annuïteitenhypotheek betaalt u iedere maand een bedrag aan aflossing. Hiermee neemt de openstaande hypotheek af. Bij de annuïteitenhypotheek wordt het aflossingsdeel elke maand hoger.

Hypotheekrenteaftrek bij de annuïteitenhypotheek

Belastingvoordeel krijgt u alleen over de hypotheekrente, niet over de aflossing. Omdat bij de annuïteitenhypotheek het bedrag dat u per maand aan rente betaalt steeds verder afneemt, wordt het belastingvoordeel ook steeds kleiner. Uw netto maandlast gaat daardoor elke maand een beetje omhoog.

Ontwikkeling maandlasten annuïteitenhypotheek

In onderstaande grafiek ziet u een overzicht van de maandlasten van de annuïteitenhypotheek (bij gelijke rente).

annuiteitenhypotheek

In de grafiek ziet u duidelijk dat de aflossing in het begin heel klein is. Des te verder er in de looptijd van de hypotheek wordt gekeken, des te hoger de aflossing. Het omgekeerde geldt juist voor de hypotheekrente en hypotheekrenteaftrek. Deze zijn in het begin hoog, maar worden kleiner naarmate de looptijd van de hypotheek vordert. Ook is duidelijk zichtbaar dat de totale maandlast (bruto) gelijk blijft en de netto maandlast (aflossing + hypotheekrente - hypotheekrenteaftrek) gestaag oploopt.

Aflossen van de annuïteitenhypotheek

Met de annuïteitenhypotheek weet u zeker dat de hypotheek aan het eind helemaal is afgelost. Het maandbedrag wordt daar precies op berekend. Dat is een prettig idee: u heeft geen kans op een restschuld als de hypotheek afgelopen is.

Aflossingsdeel groeit

Vlak na het afsluiten van een annuïteitenhypotheek lost u nog maar heel weinig af: het grootste deel van de maandlast wordt besteed aan hypotheekrente. Naarmate de tijd vordert verschuift dat, en aan het eind bestaat de maandlast bijna alleen nog maar uit aflossing.

Extra aflossen

Dit vaste aflosschema geeft misschien het idee dat u niet extra kunt aflossen op de annuïteitenhypotheek. Dit kan wel. Door een extra aflossing neemt uw hypotheekschuld sneller af, en wordt uw maandbedrag (de annuïteit) lager. Of - als u dat liever heeft - de looptijd korter.

Voordelen en nadelen van de annuïteitenhypotheek

We brengen de voordelen en nadelen van de annuïteitenhypotheek helder voor u in beeld:

Voordelen annuiteitenhypotheek

  • De bruto maandlast blijft gelijk
  • De hypotheek wordt gegarandeerd helemaal afgelost
  • De hypotheekschuld neemt steeds verder af
  • De netto maandlasten zijn aan het begin lager dan bij veel andere hypotheekvormen
  • Elke woningbezitter kan gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek

Nadelen annuïteitenhypotheek

  • De netto maandlasten worden steeds hoger
  • Het aflossen van de hypotheek gaat in het begin niet snel
  • De totale prijs (alle rente en aflossing tot de einddatum) is hoger dan bij de lineaire hypotheek