Een hypotheek wordt heel vaak op twee namen afgesloten. Logisch. U bent samen, woont samen en werkt samen. Voor een hypotheek waar u een béétje huis van kunt kopen heeft u beide inkomens misschien ook gewoon nodig. Zolang die beide inkomens er zijn gaat het waarschijnlijk ook prima met het betalen van de maandlasten. Maar wat als één van beide inkomens wegvalt? Dat kan door verschillende oorzaken gebeuren, bijvoorbeeld doordat één van u beiden komt te overlijden. Kan de achterblijvende partner de hypotheek dan nog betalen? Op deze pagina gaan we in op het hypotheekrisico overlijden.

Bepaal voor u een hypotheek afsluit welke risico's u wilt afdekken. Onze adviseurs helpen u daar graag bij!

Hoe groot is uw hypotheekrisico bij overlijden?

Om deze vraag te beantwoorden, bekijkt u hoe uw financiële situatie eruit komt te zien als uw partner komt te overlijden. En andersom natuurlijk. Daarbij houdt u rekening met verschillende zaken:

  • Eigen inkomen
  • Nabestaandenuitkering uit pensioenvoorziening
  • Vermogen
  • Verzekeringen
  • Anw-uitkering
  • Woonwensen

Eigen inkomen

Kunt u net zoveel blijven werken als uw partner wegvalt? Of wellicht zelfs meer? Komen er dan misschien kosten voor kinderopvang bij? Deze vragen bepalen de hoogte van uw inkomen als uw partner zou overlijden. En daarmee hoe groot het risico is dat u de hypotheeklasten niet meer kunt betalen.

Nabestaandenuitkering uit pensioenvoorziening

In de meeste pensioenregelingen is een partnerpensioen opgenomen. Dat zorgt voor een inkomen voor u als uw partner overlijdt. Deze voorziening biedt echter niet heel veel zekerheid. Als het dienstverband ophoudt valt het partnerpensioen vaak weg, of is nog maar heel beperkt. Dat is geen probleem als er een andere baan met een goede pensioenregeling voor in de plaats komt. In periodes van werkloosheid of een baan zonder pensioenregeling ontstaat er wel een groot risico.

Ga goed na wat u mag verwachten aan nabestaandenuitkering uit de pensioenvoorziening van uw partner. Oók als uw partner op het moment van overlijden niet meer in dienst is bij die werkgever.

Vermogen

Laat uw partner bij overlijden een behoorlijk vermogen achter? Dan kan de hypotheek (deels) uit dat vermogen worden afgelost als dat nodig is. Of u kunt de hypotheeklasten (gedeeltelijk) uit vermogen betalen. Dit kan ervoor zorgen dat er voor u geen financieel probleem is na het overlijden van uw partner.

Verzekeringen

Heeft u verzekeringen lopen met een overlijdensrisicodekking erin? Welke zijn dat, en wat is de dekking in die polissen? Zet dit helder op een rij om een goed beeld te krijgen van de situatie na overlijden.

Anw-uitkering

De Anw-uitkering is de overheidsuitkering voor nabestaanden uit de Algemene nabestaandenwet (Anw). Alleen: lang niet iedereen heeft recht op deze uitkering. Ga goed na of u wel recht zou hebben op een Anw-uitkering als uw partner komt te overlijden en zo ja, hoeveel en hoe lang dan.

Woonwensen

Niet iedereen wil bij het overlijden van de partner in dezelfde woning blijven wonen. Bij een groot huis kan het onderhoud en het schoonmaken al snel teveel worden als u alleen achterblijft. Of de ruimte gewoon te groot en leeg. De wens om te verhuizen naar een kleiner onderkomen maakt het financiële plaatje meteen heel anders.

Verplicht verzekeren overlijdensrisico bij hypotheek

Voor de meeste hypotheken geldt een verplichting om het risico van overlijden te verzekeren. Een bepaald deel van de hypotheek moet afgedekt zijn door een overlijdensrisicoverzekering. Die verzekering keert bij overlijden een bedrag uit, waarmee u de hypotheek dan voor een behoorlijk stuk kunt aflossen. Een veel lagere hypotheek zorgt voor een veel lagere maandlast. Daarmee wordt het risico dat u de lasten niet kunt dragen flink kleiner.

Vormen van overlijdensrisicoverzekering

Bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering moet u verschillende keuzes maken. Hoe lang de verzekering moet duren bijvoorbeeld. En het te verzekeren bedrag plus het verloop daarvan:

U ziet dat de namen overeenkomen met de annuiteitenhypotheek en de lineaire hypotheek. Zo kunt u de dekking van de overlijdensrisicoverzekering perfect afstemmen op het aflosschema van uw hypotheek. Veel meer over overlijdensrisicoverzekeringen vindt u op de pagina overlijdensrisicoverzekeringen.

Wilt u weten wat een overlijdensrisicoverzekering u kost? Vergelijk dan direct de premies van overlijdensrisicoverzekeringen!

Dekking Nationale Hypotheek Garantie

Hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) bieden meer zekerheid. Blijkt dat u door het overlijden van uw partner de woning niet meer kunt betalen en moet verkopen, dan komt de restschuld in veel gevallen voor rekening van NHG. Dat betekent alleen wel dat u moet verhuizen – weer een extra zorg. Het is beter om te voorkomen dat de woning verkocht moet worden door overlijden. Als u verwacht dat het inkomensprobleem tijdelijk is kunt u misschien een beroep doen op de Woonlastenfaciliteit van NHG.