Iedere huizenkoper of woningeigenaar kan een lineaire hypotheek afsluiten. Voor starters op de woningmarkt zijn de lineaire- en de annuïteitenhypotheek de enige mogelijke hypotheekvormen, als ze gebruik willen maken van de hypotheekrenteaftrek. Op deze pagina gaan we uitgebreid in op de kenmerken van de lineaire hypotheek.

Bij het afsluiten van een lineaire hypotheek is de rente erg belangrijk. Vergelijk direct online de actuele hypotheekrentes voor lineaire hypotheken.

Samenstelling van de lineaire hypotheek

Een lineaire hypotheek is alleen een geldlening, met als onderpand uw huis. Die lening betaalt u in stukjes terug, totdat deze aan het eind van de looptijd helemaal is afgelost.

Om het risico op problemen voor de nabestaanden bij overlijden te verkleinen is het afsluiten van een losse overlijdensrisicoverzekering bij een lineaire hypotheek een logische stap.

Maandlast van de lineaire hypotheek

De totale maandlast van de lineaire hypotheek bestaat uit:

  • Hypotheekrente
  • Aflossing

Deel hypotheekrente

Het rentebedrag dat u moet betalen over de nog openstaande hypotheek. Bij de lineaire hypotheek wordt dit deel elke maand kleiner.

Deel aflossing

Hiermee neemt de openstaande hypotheek af. Bij de lineaire hypotheek is het deel aflossing elke maand gelijk.

Belastingvoordeel van de lineaire hypotheek

Alleen over de betaalde hypotheekrente krijgt u belastingvoordeel. Het bedrag dat u aan rente betaalt wordt elke maand lager. Daarmee wordt het belastingvoordeel steeds kleiner.

Ontwikkeling maandlasten lineaire hypotheek

In deze grafiek ziet u een overzicht van de maandlasten van de lineaire hypotheek (bij een gelijkblijvende hypotheekrente):

lineaire hypotheek

In de grafiek ziet u duidelijk dat de aflossing elke maand even hoog is. Dat geldt juist niet voor de hypotheekrente en de hypotheekrenteaftrek. Deze zijn in het begin hoog, maar worden lager naarmate de looptijd van de hypotheek vordert. Doordat de aflossing gelijk blijft, maar de rente en aftrek dalen, dalen ook de bruto en netto maandlasten. De lineaire hypotheek kent dus in het begin hoge maandlasten, terwijl de maandlasten aan het einde juist laag zijn.

Voorbeeld lineaire hypotheek

Mehmet sluit een lineaire hypotheek af van € 234.000 met een looptijd van 30 jaar (360 maanden) en een hypotheekrente van 5%. Zijn maandlast bestaat uit een deel aflossing en een deel rente. Het deel aflossing is elke maand gelijk: € 234.000 / 360 maanden = € 650 per maand. Dat bedrag gaat van zijn schuld af. In de eerste maand betaalt hij daarnaast aan rente (5% x € 234.000 = € 11.700 per jaar =) € 975. Dat rentebedrag – en daarmee zijn maandlast van totaal € 1.625 – wordt vanaf dat moment elke maand lager.

Na 5 jaar (60 maanden) heeft Mehmet € 39.000 (60 x € 650) afgelost. De openstaande hypotheekschuld is dan nog € 195.000. Hij betaalt in de volgende maand € 650 aflossing + € 812,50 rente = € 1.462,50 aan bruto maandlast voor de hypotheek.

Aflossen van de lineaire hypotheek

De lineaire hypotheek wordt in een rechte lijn afgelost. Elke maand gaat er een gelijk bedrag van de openstaande hypotheekschuld af. Dat bedrag is gemakkelijk te berekenen: de oorspronkelijke hypotheeksom gedeeld door het aantal maanden dat u over de aflossing wilt doen. Als de hypotheek afgelopen is kan er daardoor geen restschuld overblijven.

Extra aflossen op de lineaire hypotheek

Dat er een lineair aflosschema is afgesproken betekent niet dat extra aflossen verboden is. Als u dat wilt kunt u tijdens de looptijd gerust extra aflossen - binnen de voorwaarden van de bank. Het gevolg van een extra aflossing is dat uw maandbedrag daarna lager is: zowel het rentedeel als het aflossingsdeel worden verlaagd. U kunt er ook voor kiezen de looptijd in te korten.

Voordelen en nadelen van de lineaire hypotheek

Wat zijn kort gezegd de voordelen en nadelen van de lineaire hypotheek?

Voordelen

  • De maandlasten worden steeds lager, zowel bruto als netto
  • De hypotheek wordt gegarandeerd helemaal afgelost
  • De hypotheekschuld neemt snel af
  • De totale prijs (alle rente en aflossing tot de einddatum) is lager dan bij de annuïteitenhypotheek

Nadelen

  • De maandlast is aan het begin heel hoog, zowel bruto als netto