Een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie biedt een prettige zekerheid. Als u de lasten van de hypotheek niet meer kunt betalen kan dat er uiteindelijk toe leiden dat uw woning verkocht moet worden. Blijft er op dat moment een restschuld over, dan neemt NHG die in veel gevallen voor haar rekening. Op deze pagina leggen we uit wat u moet doen als u betalingsproblemen heeft.

Trek snel aan de bel

Bij betalingsproblemen is het belangrijk om snel aan de bel te trekken bij uw hypotheekadviseur of de bank waar uw hypotheek is afgesloten. Veel mensen stellen dit uit omdat ze denken dat de problemen zichzelf wel oplossen. Of uit schaamte. Bedenk dat wachten met het bespreken van uw betalingsproblemen ze meestal alleen maar groter maakt. Trek dus zo snel mogelijk aan de bel om mogelijke oplossingen te bespreken.

Ziet u betalingsproblemen aankomen en wilt u overleggen over de mogelijkheden? Neem zo snel mogelijk contact op met uw bank of hypotheekadviseur!

Oplossingsmogelijkheden

Afhankelijk van de details van uw persoonlijke situatie zijn er vaak mogelijkheden om uw problemen op te lossen. Er kan bijvoorbeeld een betalingsregeling getroffen worden voor uw achterstand met de hypotheekbetalingen. Daarnaast zijn er binnen de NHG-regeling ook mogelijkheden om u te helpen.

Woonlastenfaciliteit

Soms kunt u geholpen worden met een geldbedrag van NHG waarmee u uw woonlasten kunt blijven betalen. Dit noemen we de Woonlastenfaciliteit. Deze bijdrage is bedoeld als een overbrugging bij betalingsproblemen die duidelijk tijdelijk zijn. Bijvoorbeeld als u al weet dat u een nieuwe baan krijgt, maar het even duurt voordat u daarin kunt starten.

Geen cadeau

De Woonlastenfaciliteit is geen cadeau. Het is een extra lening om u de tijd te geven voor het oplossen van uw betalingsproblemen. Zodra uw financiële problemen opgelost zijn gaat u het overbruggingsbedrag terugbetalen.

Gedwongen verkoop

In sommige situaties is er helaas geen oplossing mogelijk. Dan zit er niets anders op dan de verkoop van uw woning. Dit moet altijd in overleg met de bank en NHG. Als u de woning op eigen houtje verkoopt kan het gebeuren dat de restschuld niet kwijtgescholden wordt. Neem dus altijd contact op met uw bank of hypotheekadviseur!

Verliesdeclaratie

Als uw woning verkocht is voor een bedrag dat lager is dan uw openstaande hypotheek, blijft er een restschuld over. De bank dient dan bij NHG een verzoek in om de restschuld te vergoeden. Dat noemen we een verliesdeclaratie. Uw schuld is daarmee niet weg, alleen overgegaan naar NHG. Voldoet uw situatie aan alle voorwaarden, dan zal NHG u de schuld kwijtschelden. U bent dan van de schuld af en wordt niet nog jarenlang achtervolgd door een restschuld uit een situatie waarin u buiten uw eigen schuld terecht bent gekomen.

Denkt u dat het onvermijdelijk is dat uw woning de gedwongen verkoop in gaat? Doe niets op eigen houtje, overleg met uw bank of hypotheekadviseur!

Scheiding

Een veel voorkomende situatie waarin een beroep gedaan wordt op de borgstelling van NHG is de relatiebreuk. Gaat u uit elkaar? Verwacht u dat geen van u beiden de hypotheek op eigen kracht kan dragen, en meent u dat de gezamenlijke woning verkocht moet worden? Neem dan altijd contact op met uw bank of adviseur.

Woningbehoud

De eerste stap die gezet zal worden is een toets om te kijken of het werkelijk niet mogelijk is dat u of uw ex-partner in het huis blijft wonen. Deze inkomens- en vermogenstoets geeft aan of woningbehoud tóch kan. Als de uitslag aangeeft dat woningbehoud mogelijk is krijgt u geen toestemming om uw woning te verkopen. Doet u dat toch, dan kunt u geen aanspraak maken op kwijtschelding bij een restschuld. Blijf daarom altijd in overleg. Oók als u het niet eens bent met de uitslag van de toets.