Uw eerste woning kopen betekent ook voor het eerst een hypotheek afsluiten. U krijgt voor de eerste keer te maken met alle keuzes die u moet maken en papieren die u moet regelen voor een hypotheek. Op deze pagina gaan we in op een aantal punten waar starters bij het afsluiten van een hypotheek tegen aanlopen. Bij verhuizen en oversluiten zijn weer andere dingen van belang.

Vooral starters leunen vaak zwaar op de mening en het advies van een ander. Vaak goedbedoeld, maar zorg ervoor dat u zelf begrijpt hoe uw hypotheek werkt!

Starters hebben soms speciale mogelijkheden

Een eigen woning is voor een starter niet even gemakkelijk te financieren. Niet voor niets maken starters vaak gebruik van koopconstructies, of krijgen ze hulp van hun ouders. Ook op het gebied van hypotheken zijn er speciale mogelijkheden voor starters:

Starterslening

Een Starterslening is een aanvulling op een normale hypotheek. Zo kunt u misschien nét dat extra beetje geld lenen waardoor u als starter toch wel een huis kunt kopen. De Starterslening wordt gecoördineerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). De mogelijkheden en voorwaarden worden bepaald door de gemeente of de provincie waar u de woning wilt kopen.

Starters Renteregeling

Vanuit de Vereniging Eigen Huis (VEH) is samen met een aantal woningcorporaties de Starters Renteregeling ontwikkeld. Dit is een koopconstructie alleen voor starters, voor de aankoop van door de woningcorporaties aangewezen woningen. De regeling zorgt voor extra budget waardoor de aankoop misschien net wél kan. De corporatie schiet u – via de organisatie Social Finance – 20% van te betalen hypotheekrente voor. Later moet u die voorschotten natuurlijk wel weer terugbetalen.

Meetekenen ouders

Op de pagina Huis kopen voor starters bespraken we al de mogelijke hulp van ouders bij aankoop. Eén van die mogelijkheden is het meetekenen bij het afsluiten van uw hypotheek. De bank heeft dan meer zekerheid en zal daardoor eerder bereid zijn u een iets hogere lening te geven. Niet alle banken bieden deze mogelijkheid.

Koopsubsidie

Vroeger was er ook nog de Koopsubsidie om starters op de woningmarkt te helpen. De Koopsubsidie bestaat officieel nog wel, maar in de praktijk worden er geen nieuwe subsidies meer verstrekt omdat er geen budget meer is.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Tot slot wijzen wij u graag nog op de voordelen van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Die is niet speciaal bestemd voor starters, maar meestal wel heel geschikt voor uw situatie. De hypotheekrente is lager en u heeft meer zekerheid dan bij een hypotheek zonder NHG.

Benieuwd hoeveel lager uw hypotheekrente is met een NHG-hypotheek? Maak maar eens een vergelijking van hypotheekrentes met en zonder NHG!

Benodigde papieren

Welke papieren moet u laten zien van de woning die u aankoopt? Wat moet er in het hypotheekdossier? Voor een starter gaat het - naast de standaard hypotheekpapieren - om de volgende documenten:

  • Koopcontract
  • Taxatierapport
  • Soms een bouwkundig rapport
  • Nieuwbouw: koop/aannemingsovereenkomst

Hypotheektoezegging

Een andere manier waarop NHP een starter kan bijstaan bij het aankopen van zijn of haar eerste woning is de Hypotheektoezegging. De Hypotheektoezegging is een schriftelijk verklaring waarin NHP vastlegt welk bedrag u vrijwel zeker aan hypotheek kunt afsluiten. In de Hypotheektoezegging kunnen wij ook vastleggen (als u dat wilt) welk bedrag aan eigen geld u beschikbaar heeft. U kunt de Hypotheektoezegging naar eigen inzicht gebruiken; voor uzelf ter voorbereiding op de aankoop van een woning, maar bijvoorbeeld ook tijdens de onderhandelingen of het bieden op een woning! Met de Hypotheektoezegging kunt u zich onderscheiden van andere gegadigden! Lees hier meer over de Hypotheektoezegging van NHP.