U bent op zoek naar een geschikte woning. Op het moment dat u een huis heeft gevonden dat aan uw wensen voldoet, wilt u snel kunnen handelen. Een bod doen, onderhandelen en de koop sluiten. Dat kan alléén als u heel goed weet wat uw financiële mogelijkheden zijn. Een snelle maximale hypotheekberekening op internet of door een hypotheekadviseur biedt daarvoor niet voldoende zekerheid.

Niet voldoende zekerheid voor u én niet voor de verkoper van de woning. De verkoper gaat graag in zee met een koper waarvan hij erop kan vertrouwen dat de financiering geen probleem zal opleveren. Dat kan net het verschil maken waardoor u het huis bemachtigt in plaats van een andere gegadigde.

Zekerheid voor koper, maar ook voor de verkoper!

Met de Hypotheektoezegging kunt u zich op een unieke wijze onderscheiden van andere bieders op een woning. U brengt namelijk niet alleen een bod uit, maar ook meteen de financiële onderbouwing daarvan. De koper ontvangt daarmee vrijwel de zekerheid dat u de financiering rond kunt krijgen.

Verkopers ontvangen mooie biedingen op hun woning, maar worden ook steeds vaker geconfronteerd met het feit dat de bieder de financiering niet rond krijgt. Soms blijkt dat binnen een paar dagen, maar soms pas na een aantal weken. De Hypotheekzegging geeft de koper nagenoeg volstrekte zekerheid dat het bod op de woning ook daadwerkelijk een verkoop betekent.

Wat is een Hypotheektoezegging?

De Hypotheektoezegging is een schriftelijk verklaring waarin NHP vastlegt welk bedrag u vrijwel zeker aan hypotheek kunt afsluiten. In de Hypotheektoezegging kunnen wij ook vastleggen (als u dat wilt) welk bedrag aan eigen geld u beschikbaar heeft. U kunt de Hypotheektoezegging naar eigen inzicht gebruiken; voor uzelf ter voorbereiding op de aankoop van een woning, maar bijvoorbeeld ook tijdens de onderhandelingen of het bieden op een woning!.

Wilt u ook zo'n prettige NHP Hypotheektoezegging? vraag deze hier aan en we gaan aan de slag!

Hypotheektoezegging: voor wie?

De Hypotheektoezegging kan worden aangevraagd door iedereen die zich goed wil voorbereiden op de aankoop van een woning en zich wil onderscheiden van andere gegadigden. Wel gelden de volgende voorwaarden:

 • U gaat een vrijblijvend gesprek aan met NHP
 • U werkt in loondienst
 • U heeft een vast dienstverband of
 • U heeft een tijdelijk dienstverband waarvan de proeftijd is verstreken en waarbij de werkgever een zogenaamde intentieverklaring afgeeft.

De Hypotheektoezegging is helaas (nog) niet beschikbaar voor andere inkomensbronnen of zelfstandigen.

Getoetste gegevens

Bij het opmaken van de Hypotheektoezegging toetsen onze experts uw inkomen en kredietstatus. Dat doen we door de volgende stukken te bestuderen:

 • De meest recente salarisstrook
 • Een werkgeversverklaring (maximaal 4 weken oud)
 • Een geldig legitimatiebewijs
 • De ingevulde aanvraag voor een Hypotheektoezegging

Vervolgens voeren we een BKR Statuscheck uit om na te gaan of er problemen te verwachten zijn bij een hypotheekaanvraag. Door vooraf deze stukken te beoordelen kunnen we met een grote mate van zekerheid bepalen welk bedrag u aan hypotheek zou kunnen afsluiten.

Eigen geldmiddelen

Als u een woning koopt krijgt u te maken met bijkomende kosten (kosten koper voor de woning en kosten voor de hypotheek). De maximale financiering binnen de hypotheekrenteaftrek bedraagt 100% van de woningwaarde. Dat is doorgaans niet voldoende voor het betalen van de koopsom plus bijkomende kosten. Voor het betalen van de kosten koper heeft u dus eigen geld nodig.

De Hypoteektoezegging kan ook worden uitgebreid met een verklaring over de aanwezigheid van eigen geld. Hiervoor levert u de volgende documenten aan:

 • Kopie bankafschriften
 • Schenkingsovereenkomst (indien van toepassing)

Deze extra verklaring brengt nog meer zekerheid met zich mee voor de verkopende partij.

Berekening van uw maximale hypotheek

In de Hypotheektoezegging vermelden wij uw maximale hypotheek. U ziet daar verschillende bedragen staan. Die bedragen komen voort uit verschillende uitgangspunten qua hypotheekrente.

 • Een rentevaste periode korter dan 10 jaar. Als u de hypotheekrente minder dan 10 jaar vastzet gebruiken wij voor de berekening van uw maximale hypotheek de zogenaamde toetsrente. De toetsrente bedraagt op dit moment 5,00% en is stabieler (maar ook hoger) dan de actuele rente.
 • Een rentevaste periode van 10 jaar met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Hierbij is het maximale bedrag gebonden aan de NHG-grens van € 435.000 (2024). Oók als u met uw inkomen een hoger bedrag kunt lenen.
 • Een rentevaste periode van 10 jaar zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Hier is geen sprake van een algemene grens, het bedrag is volledig bepaald door uw inkomen en lasten.

Gehanteerde hypotheekrente

Hypotheekrentes kunnen uiteraard fluctueren. Daarom gaan wij bij het bepalen van de Hypotheektoezegging voor de rentevaste periode van 10 jaar uit van de gemiddelde hypotheekrente voor 10 jaar vast die wij met 0,25% verhogen. Dat doen we uit voorzichtigheid: rentes kunnen fluctueren. We vinden het belangrijk dat de Hypotheektoezegging die wij u doen ook bij een kleine stijging van de hypotheekrente nog een goed beeld geeft van uw mogelijkheden. De kans is groot dat NHP u bij het werkelijke afsluiten van uw hypotheek een lagere hypotheekrente kan aanbieden.

Uitgangspunten van de Hypotheektoezegging

NHP gaat er bij deze Hypotheektoezegging vanuit dat:

U correcte en complete informatie heeft verstrekt over uw persoonlijke en financiële situatie.

Uw financiële situatie ongewijzigd is op het moment dat u een woning aankoopt. Bij veranderingen in uw inkomenssituatie, de hoogte van uw inkomen of als u nieuwe verplichtingen aangaat of bestaande verplichtingen vergroot, maakt u daar melding van. Wij verstrekken dan een nieuwe Hypotheektoezegging op basis van de actuele gegevens.

De woning die u aankoopt:

 • op eigen grond staat (dus géén erfpacht)
 • bestemd is voor eigen bewoning
 • een acceptabel onderpand is

Dit laatste zal o.a. moeten blijken uit een taxatie. Niet- acceptabele onderpanden voor de Hypotheektoezegging zijn bijvoorbeeld een woonboot, zakelijk of verhuurd onroerend goed, agrarische bestemming, houtskeletbouw, recreatiewoning, woonwagen, particulier erfpacht. Er mag geen sprake zijn van achterstallig onderhoud en de woning bevindt zich niet op gesaneerde grond. Dat NHP voor deze onderpanden geen Hypotheektoezegging afgeeft betekent niet dat ze niet te financieren zijn. In veel gevallen is wel een hypotheek mogelijk – dat is echter maatwerk waar we geen standaard berekening of toezegging op kunnen toepassen.

Hypotheektoezegging is géén hypotheekofferte!

Deze Hypotheektoezegging is géén hypotheekofferte. Hoewel de Hypotheektoezegging zowel u als de verkoper veel zekerheid biedt, kunt u nog geen rechten ontlenen aan de gebruikte rentetarieven of de berekende maximale hypotheek en koopsom. Plaatst u een bod op een woning? Neem dan altijd een zogenaamd financieringsvoorbehoud op. Zonder dat voorbehoud loopt u het risico dat u een forse boete moet betalen als de financiering alsnog niet lukt.

Kosten Hypotheektoezegging

De Hypotheektoezegging kost € 149,-. Sluit u uw hypotheek af via NHP? Dan krijgt u € 100,- van deze kosten weer terug!