Een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft veel voordelen ten opzichte van een hypotheek zonder NHG. De extra zekerheid en de ruim lagere hypotheekrente zijn natuurlijk bijzonder aantrekkelijk. Een hypotheek met NHG is mogelijk in verschillende situaties:

Informatie over Nationale Hypotheek Garantie voor:
Starters
Verhuizers
Oversluiters

Op deze pagina vindt u algemene informatie over de voorwaarden voor een hypotheek met NHG.

Voor een hypotheek met NHG gelden vaak scherpe hypotheekrentes. Vergelijk direct online de actuele hypotheekrentes voor hypotheken met NHG.

Eisen voor Nationale Hypotheek Garantie

Niet iedereen kan voor iedere woning een hypotheek met NHG afsluiten. U moet aan strikte voorwaarden voldoen. Daarin zijn geen uitzonderingen mogelijk. Aanvragen die niet binnen de voorwaarden vallen kunnen geen Nationale Hypotheek Garantie krijgen. Hieronder vindt u een overzicht van de eisen waar u aan moet voldoen om NHG te kunnen krijgen. Deze eisen gaan over:

  • de koopsom en het hypotheekbedrag
  • uw inkomen
  • uw financiële verplichtingen en uw betalingsverleden
  • de woning die u koopt
  • de hypotheek die u afsluit

Koopsom en hypotheekbedrag

Het maximale hypotheekbedrag met Nationale Hypotheek Garantie is € 435.000 (vanaf 1 januari 2023 nog € 405.000). Dit is ook de maximale koopsom die geldt voor een woningaankoop met NHG.

Echter: u heeft bij aankoop van een bestaande woning gemiddeld 6% aan bijkomende kosten; bij nieuwbouw soms zelfs wel 8%. Deze bijkomende kosten kunt u niet meer meefinancieren. Daarvoor moet u dus eigen middelen (bijvoorbeeld spaargeld) hebben.

Inkomen

Het inkomen is de belangrijkste bron om te bepalen wat de (maximaal) verantwoorde hypotheek is. Ook bij Nationale Hypotheek Garantie speelt het inkomen deze belangrijke rol. Daarbij is de minimale voorwaarde dat het inkomen bestendig is. Dat betekent dat de hoogte van uw inkomen onvoorwaardelijk vast moet liggen. Het mag ook wel fluctueren (flexibel inkomen), als het gemiddelde over een aantal jaren dan maar aantoonbaar stabiel is. Ook een uitkering kan meegenomen worden, maar alleen als deze vast is én voor onbepaalde tijd.

Financiële verplichtingen

Een hypotheek afsluiten als u schulden heeft kan best. Als de totale lasten van de leningen en de hypotheek met uw inkomen maar te dragen zijn volgens de NHG-regels. Een andere financiële verplichting die invloed heeft op de hypotheekmogelijkheden is alimentatie. Als u alimentatie moet betalen aan uw ex-partner zorgt dat voor een lagere maximale hypotheek.

Betalingsverleden

Voor elke hypotheek, NHG of niet, wordt gecontroleerd hoe u in het verleden met uw betalingsverplichtingen bent omgegaan. Daarvoor wordt een toets gedaan bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Als u betalingsproblemen heeft gehad staan er bij het BKR coderingen achter uw naam. Met een BKR-codering is het meestal niet mogelijk een hypotheek af te sluiten. In een enkel geval is er met NHG toch een opening.

Woning

De woning is het onderpand van een hypotheek. Logisch dus dat er ook eisen gesteld worden aan de woning waarop de NHG-hypotheek aangevraagd wordt:

  • voldoende staat van onderhoud
  • waarde klopt met koopsom
  • nieuwbouw: waarborgcertificaat van Keurmerkhouder
  • verbouwing: alleen waardevermeerdering kan gefinancierd worden
  • nieuwbouw: koop-aanneemsom + meerwerk = maximaal koopgrens

Hypotheek

Tot slot zijn er eisen aan de samenstelling van de hypotheek. Die zijn lastig algemeen samen te vatten, omdat ze sterk verschillen per situatie:

Voorheen was een verzekering die uitkeert bij overlijden verplicht bij een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie. Die verplichting is per 2018 komen te vervallen.

Hypotheek met NHG afsluiten? Wij helpen u graag! Neem direct contact op met onze adviseurs zodat wij kunnen kijken wat wij voor u kunnen doen!