Vraag:

Mijn ouders willen ons graag helpen bij het kopen van een woning. Als zij ons geld geven om een huis te kopen, moeten we daar dan schenkbelasting over betalen?

Antwoord:

De basisregel is inderdaad dat er schenkbelasting betaald moet worden ouders hun kind geld geven. Het maakt daarbij niet uit met welk doel het geld geschonken wordt - of dat nu een eigen huis, dure studie of een paard is. Dus ook bij een schenking om jullie in staat te stellen een leuk huis te kopen is de schenkbelasting van toepassing.

Nu is er wel een speciale vrijstelling van de schenkbelasting voor schenkingen van ouders aan kinderen. Er geldt als basis al een jaarlijkse vrijstelling, en er is een eenmalige verhoogde vrijstelling voor dure studies. Die verhoogde vrijstelling kan gebruikt worden voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar oud.

Daarnaast is er nog een eenmalige, extra verhoogde vrijstelling voor voor de eigen woning. Die extra vrijstelling - schenking vrijgesteld tot maximaal € 100.000 - geldt voor iedereen eenmalig. Daarnaast maakt het sinds 2017 niet meer uit of de schenker wel of niet ouder van de ontvanger is. Als de schenking maar voor een eigen woning gebruikt wordt.

Meer over diverse belastingen rondom de eigen woning
Andere vraag: Hoe kan ik mijn kind helpen met de koop van een huis?