Vraag:

Wij willen onze hypotheek verhogen voor een verbouwing. Nu las ik iets over een hypotheek onderhands verhogen. Wat is dat, een onderhandse verhoging?

Antwoord:

Het woord onderhands betekent dat het zonder een notariële akte gaat: met een onderlinge afspraak tussen jullie en de bank. Het scheelt behoorlijk in de kosten als een bezoek aan de notaris achterwege kan blijven.

Onderhands verhogen van uw hypotheek kan niet zomaar. Het is alleen mogelijk als de notariële inschrijving van uw hypotheek daarvoor genoeg ruimte biedt. Bijvoorbeeld doordat u de hypotheek bij het afsluiten ervan hoger hebt laten inschrijven. Veel mensen kiezen daarvoor omdat het flexibiliteit geeft om later de hypotheek te verhogen zonder notariskosten.

Dat de notariële inschrijving van de hypotheek toereikend is betekent overigens niet dat u de hypotheekverhoging zonder meer kunt krijgen. Er volgt een gewone hypotheekaanvraag. Die aanvraag toetst de bank op dezelfde manier als elke andere nieuwe hypotheek. Heeft u niet voldoende inkomen, of is de waarde van de woning niet hoog genoeg, dan wordt de aanvraag afgewezen - of de hypotheek nu hoger was ingeschreven of niet.

Staart u zich overigens niet blind op die hogere inschrijving. Het kan best zo zijn dat de hypotheekrente bij een andere bank zo veel lager is dat het aantrekkelijker is om uw hypotheek helemaal over te sluiten.

Meer informatie over het verhogen van uw hypotheek
Vergelijk de hypotheekrente van uw bank met de laagste hypotheekrentes!