Vraag:

Bij een beleggingshypotheek wordt een levensverzekering afgesloten. Wat is dan het verschil met een levenhypotheek?

Antwoord:

Bij zowel een levenhypotheek als een beleggingshypotheek bouwt u in een levensverzekering kapitaal op om de hypotheek later mee af te lossen. Het verschil zit in de manier waarop het kapitaal wordt opgebouwd.

De pure (traditionele) levenhypotheek werkt met een winstdelende kapitaalverzekering. De waarde van zo'n verzekering is niet afhankelijk van beleggingen. Er wordt ieder jaar rendement bijgeschreven op de polis, dat rendement kunt u dan later niet meer kwijtraken.

De beleggingshypotheek wordt ook wel de 'moderne levenhypotheek' genoemd. Daarin wordt gewerkt met een beleggingsverzekering, moderner dus dan de traditionele polis die een tijd lang als ouderwets ervaren werd. Na de commotie rondom de woekerpolis werd de traditionele levensverzekering weer meer gekozen. De waarde van een beleggingsverzekering is afhankelijk van de koers van beleggingsfondsen, dat geeft dus meer risico.

Meer informatie over de levenhypotheek