U heeft een eigen huis waar u fijn woont en het liefst wilt blijven wonen. Inmiddels heeft u echter ook zorg nodig. Moet u gaan verhuizen naar een verzorgingshuis of kunt u misschien zorg thuis inkopen? Voor dat laatste kan de overwaarde in uw woning een oplossing zijn.

Overwaarde opnemen? Ontdek de mogelijkheden!

Zorg kost geld

De vraag naar zorg neemt toe en de vergrijzing in Nederland zal er voor zorgen dat die vraag alleen maar groter wordt. Het is onvermijdelijk dat bepaalde elementen van de zorg versobert zullen worden. Want zorg en verzorging kost veel geld, dat is helder.

In Nederland is van alles geregeld rondom de bekostiging van zorg, bijvoorbeeld vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarin is de zorg in verzorgingshuizen geregeld - en ook Wlz-zorg thuis, voor als u met de nodige zorg gezond en veilig thuis kunt blijven wonen. Zonder Wlz-indicatie kan de gemeente ook het nodige voor u doen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Toch wordt niet alles vanuit de overheid bekostigd.

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage die u voor langdurige zorg moet betalen is hoger naarmate u een groter vermogen heeft. Hierbij wordt gekeken naar uw vermogen in box 3. Uw eigen woning telt hierbij niet mee, de overwaarde daarin dus ook niet. Vermogen dat vrijkomt bij verkoop van uw eigen woning wel: dat zorgt ervoor dat uw eigen bijdrage voor de Wlz omhoog gaat.

Particulier zorg inkopen

Bovendien wilt u liever thuis blijven wonen, in uw eigen vertrouwde omgeving. Vanuit de overheid wordt dat sterk gestimuleerd: er zijn allerlei faciliteiten en ondersteuningsregelingen om langer zelfstandig wonen te faciliteren. Ook hiervoor geldt dat een deel bekostigd wordt door de overheid - een ander deel komt voor uw eigen rekening. En wellicht wilt u andere, duurdere of méér zorg dan u vanuit de regelingen toebedeeld krijgt. Dat kunt u dan particulier inkopen en zelf betalen.

Overwaarde gebruiken voor inkoop zorg

De kosten voor het inkopen van zorg kunt u uit verschillende bronnen halen. Uw spaarrekening of beleggingen bijvoorbeeld. Of de overwaarde van uw eigen woning. Daar zit immers geld 'in de stenen' dat een mooie bijdrage kan leveren aan uw budget voor zorginkoop. Door dat geld uit de stenen te halen kunt u het uzelf gemakkelijker maken om zo lang mogelijk comfortabel zelfstandig te blijven wonen.

Meer weten? Wij zijn overwaarde-experts en helpen u graag! Een kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend. Bel 088 - 495 4000 of maak direct een afspraak.