Artikel van 22-12-2017 door John Esser

Het nieuwe jaar staat voor de deur. De datum van 1 januari betekent eigenlijk altijd wel dat er een aantal zaken veranderen voor uw financiële situatie. Ook dit jaar weer - we vertellen u wat er verandert ten aanzien van hypotheken in 2018.

Maximale hypotheekbedrag 100%

In 2018 mag de hoogte van de hypotheek niet meer bedragen dan 100% van de waarde van de woning. Dat betekent dat u vanaf 1 januari de volledige 'kosten koper' met behulp van eigen geldmiddelen zult moeten financieren. Bij een woning met een koopsom van € 200.000,- is dan al snel € 9.500,- eigen geld nodig.

Een hypotheek afsluiten o.b.v. de spelregels van 2017?

Om nog te kunnen profiteren van de gunstige spelregels 2017 die gelden voor het benodigd eigen geld moet vóór 1 januari;

  • Een Renteaanbod worden aangevraagd bij een hypotheekverstrekker
  • Uw complete dossier met alle benodigde documenten zijn ingediend bij de hypotheekverstrekker
  • Uw hypotheekaanvraag worden beoordeeld door de hypotheekverstrekker
  • Het zogenaamde bindende hypotheekaanbod aan u zijn uitgebracht

U hypotheekaanvraag moet dus helemaal zijn afgerond voor 1 januari, maar het is niet noodzakelijk dat de hypotheekakte al is gepasseerd. De eigendomsoverdracht van de woning kan dus plaatsvinden in 2018.

Grens voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG) omhoog

De zogenaamde kostengrens om in aanmerking te komen voor een hypotheek met NHG stijgt van € 245.000,- (2017) naar € 265.000,- (2018). Voor aangekochte woningen die worden verbeterd met energiebesparende voorzieningen stijgt de kostengrens naar € 280.900,-. De maximale koopsom van een woning bedraagt eveneens € 265.000,-.

Tweeverdieners kunnen meer lenen

In 2018 mogen tweeverdieners het laagste inkomen voor 70% meetellen voor het bepalen van de maximale hypotheek. In 2017 was dat nog 60%. Het bedrag dat tweeverdieners hierdoor meer kunnen lenen, zal liggen tussen globaal € 10.000,- en € 20.000,-.

Einde regeling voor Restschuldfinanciering

Met ingang van 1 januari 2018 vervallen de gunstige fiscale spelregels voor restschuldfinanciering. Voor nieuwe restschuldfinancieringen is de rente en de gemaakte kosten niet langer fiscaal aftrekbaar. Voor restschuldfinancieringen die zijn afgesloten tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017 worden de huidige fiscale spelregels gerespecteerd.

Verdere beperking hypotheekrenteaftrek hogere inkomens

Voor de eigenwoningbezitter met een belastbaar jaarinkomen van € 67.072,- (2017) of meer wordt de hypotheekrenteaftrek verder beperkt van 50% (2017) tot 49,50% in 2018. Het aanvankelijke plan was om de hypotheekrente tot 2041 aftrek in stapjes van een half procent af te bouwen tot maximaal 38%. Het nieuwe kabinet heeft echter bekend gemaakt dat men van plan is deze verlaging te versnellen. Vanaf het jaar 2020 wordt de hypotheekrenteaftrek in 4 stappen van 3% verlaagd naar 36,93%. Dat niveau wordt in 2023 bereikt.

Stijging van de WOZ waarde

Volgens de waarderingskamer zal de gemiddelde WOZ-waarde van woningen in 2018 stijgen met 5 tot 7%. De WOZ waarde vormt de grondslag voor de heffing van verschillende soorten belastingen.

Vereniging van Eigenaren (VvE) verplichting reservefonds

Er bestond al een verplichting voor VvE's om een reservefonds te hebben, maar zonder eisen t.a.v. de omvang van het fonds. Met ingang van 1 januari 2018 dient de VvE die niet beschikt over een Meerjaren onderhoudsplan minimaal een half procent van de herbouwwaarde in kas te hebben.

Uitzonderingen

Om te voorkomen dat verhuurders en kleinere VvE’s onnodig worden belast, mag in twee gevallen van het verplicht sparen worden afgeweken:

  • Wanneer de eigenaren akkoord gaan met een bankgarantie. Met een bankgarantie kan de VvE de bijdragen gestort krijgen van de bank. De bank verhaalt vervolgens het bedrag op de eigenaar.
  • Wanneer 80% van de eigenaren daarmee instemt, kunnen zij afzien van het storten in het reservefonds. Zij moeten het onderhoud dan per keer betalen. Dit komt vooral voor bij kleine VvE’s.

Verlaging belastingheffing in Box 3

De belastingheffing in Box 3 wordt bepaald aan de hand van een zogenaamd forfaitaire rendement en dus niet over het feitelijk rendement op uw vermogen. Dit forfaitaire rendement daalt licht in 2018. De peildatum voor het vaststellen van het belastbare vermogen is 1 januari.

Vermogen Rendement Belasting Belasting %
Tot € 30.000,- 0% 0% 0%
€ 30.001,- tot € 70.800,- 2,017% 30% 0,605%
€ 70.801,- tot € 978.000 4,326% 30% 1,298%
Vanaf € 978.001,- 5,38% 30% 1,614%

Heeft u vragen over de wijzigingen in 2018? Bel ons op 088 - 495 40 40

Naar overzicht Blog & Nieuws