Artikel van 29-10-2015 door Anneke Ranzato

Het ministerie van Financiën heeft de nieuwe Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet voor 2016 bekendgemaakt. Daarmee is helder hoe de hypotheekregels er in 2016 uit gaan zien, en hoe de maximale hypotheek zich ontwikkelt voor Nederlanders. Die ontwikkeling is voor de meeste mensen niet positief.

Financieringslastpercentages

HomeFinance voerde berekeningen uit op basis van de nieuwe regeling. Daaruit bleek een daling van de leencapaciteit, ook al zegt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) dat de maximale hypotheek in 2016 nagenoeg gelijk blijft.

Loonstijging niet standaard

In haar berekeningen gaat Nibud uit van een standaard loonsverhoging van 1,4% voor iedereen. Daardoor valt het verlagen van de financieringslastpercentages niet op, de einduitkomst van de maximale hypotheekberekening blijft namelijk ongeveer gelijk.

Tweede inkomen ruimer meetellen

Bovendien heeft het Nibud de regering geadviseerd het tweede inkomen in een gezin voor een groter deel mee te laten tellen bij het berekenen van de maximale hypotheek. In plaats van 1/3 van het partnerinkomen mee te nemen, mag per 2016 de helft van dat inkomen meegeteld worden. Ondertussen komt de uitzonderingsregel voor lagere inkomens bij tweeverdieners te vervallen. Voor alleenstaanden blijft de extra 3% woonquote-regel wel van kracht.

Effect op maximale hypotheek

Alles bij elkaar genomen is het niet zo dat de maximale hypotheek in 2016 hoger wordt, terwijl vele media dat wel zo hebben geïnterpreteerd. Wie géén 1,4% loonsverhoging krijgt zal in de meeste gevallen te maken krijgen met een daling van de maximale hypotheek.

Bereken hier uw maximale hypotheek

Naar overzicht Blog & Nieuws