Vraag:

Wij hebben een overlijdensrisicoverzekering afgesloten bij de hypotheek. Waarom moeten we deze polis verpanden aan de bank?

Antwoord:

Als u een hypotheek afsluit stelt de bank meestal een overlijdensrisicoverzekering verplicht. Dat is voor de bank extra zekerheid. Zekerheid bij partners dat de achterblijvende partner in staat blijft om de hypotheeklasten te betalen als de ander overleden is. En zekerheid dat als de woning verkocht moet worden bij overlijden, het risico op een restschuld kleiner is.

De bank wil graag controle over die zekerheid. Met verpanding van de polis krijgt de bank controle over de polis. De bank kan zichzelf aanwijzen als eerste begunstigde, en door de verpanding moet de bank bij wijzigingen aan de polis akkoord geven. Daardoor kunt u de polis niet opzeggen of verlagen zonder toestemming van de bank. Ook moet de verzekeraar de bank informeren als u de premie niet betaalt.

Bij verpanding kunt u de polis dus niet zonder toestemming wijzigen, opzeggen, of stoppen met premie betalen. Kon u dat wel - dan zou u de zekerheid van de bank zomaar weg kunnen nemen. Daarom wil de bank dat u uw overlijdensrisicoverzekering aan haar verpandt.

Meer informatie over verpanding van een overlijdensrisicoverzekering bij een hypotheek