Vraag:

Wat wordt bedoeld met een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering? Wat is er precies gelijkblijvend aan?

Antwoord:

Aan een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering is eigenlijk alles gelijkblijvend. De naam heeft te maken met het verzekerde bedrag. Het geldbedrag dat uitbetaald wordt als de verzekerde komt te overlijden blijft de hele looptijd gelijk. Er zijn ook andere vormen van overlijdensrisicoverzekeringen: daarbij daalt het verzekerde bedrag tijdens de looptijd.

Niet alleen de dekking blijft gelijk. De premie ook. Tenzij er sprake is van een en bloc clausule, dan zou de premie verhoogd kunnen worden.

Gelijkblijvend is niet hetzelfde als eeuwigdurend. De gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering heeft wel een einddatum - daarna vervalt de dekking. Dit geldt dan weer niet voor de uitvaartverzekering: die loopt door totdat de verzekerde komt te overlijden.

Meer informatie over de gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering