Vraag:

Ik heb een Gouden handdruk gekregen en lees over stamrechten. Wat is dat, een stamrecht? Moet je daarvoor een eigen BV hebben?

Antwoord:

Een stamrecht is in feite niets andes dan een recht op toekomstige uitbetalingen. In de praktijk wordt het eigenlijk alleen gebruikt voor het parkeren van ontslagvergoedingen zoals uw Gouden handdruk.

Tot 2014 kon men de belastingheffing over een ontslagvergoeding uitstellen door er een stamrecht van aan te kopen. Die fiscale regeling heette de stamrechtvrijstelling: er werd geen belasting geheven over het kapitaal, wel over de uiteindelijke uitkeringen. Echter nu is dit niet meer mogelijk. Krijgt u nu een gouden handdruk, dan moet u direct afrekenen met de fiscus.

Meer informatie over de stamrecht mogelijkheden tot 2014 bij Gouden handdrukken