In de wereld van de ontslagvergoedingen is het nodige veranderd. Tot en met 2013 waren er mogelijkheden om een Gouden handdruk fiscaal vriendelijk te ontvangen. Per 2014 is dat allemaal afgeschaft: voor nieuwe ontslagvergoedingen is direct afrekenen met de fiscus de enige optie. Op deze pagina vindt u een overzicht van de informatie die we u bieden over mogelijkheden met de Gouden handdruk van vóór 2014.

Uw geparkeerde Gouden handdruk mag u gerust overhevelen naar banksparen. Maak snel een vergelijking van bankspaarrekeningen om te zien wat dat voor u kan betekenen!

Niet naar eigen rekening

Vroeger was het advies aan eigenlijk iedereen die een ontslagvergoeding kreeg: "Niet naar uw eigen rekening laten overmaken!" Bij het uitbetalen op de eigen bankrekening moest de ontvanger dat jaar fiscaal afrekenen over het hele bedrag. Meestal was het veel gunstiger om de uitkering gespreid te krijgen. Door spreiding werd ook de belastingheffing gespreid en betaalde men in totaal doorgaans minder inkomstenbelasting. Op de pagina Gouden handdruk en belastingen vindt u meer informatie over de fiscale aspecten van de Gouden handdruk.

Uitbetalingen spreiden

Voor het fiscaal handig ontvangen van een Gouden handdruk waren er drie mogelijkheden:

  • Een levensverzekering (Gouden handdruk verzekering of stamrechtverzekering)
  • Een spaarrekening (geblokkeerde spaarrekening bij een bank)
  • Een stamrecht-BV

Als het geld naar één van deze drie werd overgemaakt hoefde men niet direct belasting te betalen. Zo kon het geld geparkeerd worden voor later, in een 'stamrecht'.

Stamrecht

Wat is dat eigenlijk, een stamrecht? Het is in feite niets anders dan een recht op toekomstige uitbetalingen. De term wordt eigenlijk alleen gebruikt voor het parkeren van een ontslagvergoeding. Door een stamrecht aan te kopen met de Gouden handdruk kon men dus tot 2014 gebruik maken van de fiscale stamrechtvrijstelling.

Uitstellen en uitkeren

Uitstellen

De uitkeringen uit de levensverzekering, banksparen of de stamrecht-BV hoefden ook niet direct in te gaan. U mocht er gerust voor kiezen het geld een tijd geparkeerd te laten staan en zo het uitbetalen uitstellen tot een moment waarop u het geld goed kon gebruiken. Hierover vertellen we meer op de pagina Gouden handdruk uitstellen.

Uitkeren

Dan komt er een moment waarop u geld wilt gaan ontvangen vanuit uw ontslagvergoeding. Wat er komt kijken bij de uitkeringen leest u op de pagina Gouden handdruk uitkeren. Voordat de uitkeringen starten moet u een aantal keuzes maken. Deze keuzes bespreken we op de pagina Keuzes Gouden handdruk uitkeringen.

Vormen

Met het verdwijnen van de fiscale regeling is de stamrecht-BV ook uit beeld geraakt. Bestaande BV's zijn er natuurlijk nog, een nieuwe oprichten is niet meer aan de orde. Toch hoeft stamrechtkapitaal niet per se te blijven staan waar het staat. Als u dat wilt kan het overgeheveld worden naar een andere vorm: banksparen of verzekeren. Op de pagina Vormen Gouden handdruk bespreken we de verschillen tussen deze twee vormen. Een belangrijk verschil is de veiligheid van uw kapitaal. Dit bespreken we uitvoerig op de pagina Veilig Gouden handdruk kapitaal.

Banksparen met uw Gouden handdruk

Heeft u na het bestuderen van de voor- en nadelen besloten dat u uw ontslagvergoeding wilt overhevelen naar een bankspaarrekening? Op de pagina over Banksparen afsluiten leest u alles over wat daarbij komt kijken.