Uw ontslagvergoeding uit het verleden staat te wachten totdat u deze wilt aanspreken. Of misschien wilt u er binnenkort gaan uitkeringen uit gaan ontvangen? In beide situaties is het belangrijk om te weten dat uw geld veilig is. Dat u het niet kwijt bent als er iets misgaat bij de financiële instelling waaraan u het heeft toevertrouwd. Op deze pagina bespreken we de veiligheid van uw Gouden handdruk.

Benieuwd wat banksparen met uw ontslagvergoeding u oplevert? Vergelijk direct online de uitkomst van verschillende bankspaarrekeningen!

Belangrijk verschil tussen banksparen en verzekeren

Eén van de specifieke voordelen van banksparen ten opzichte van verzekeren is dat uw geld gegarandeerd is. Als de bank failliet zou gaan krijgt u het kapitaal vergoed binnen de voorwaarden van het depositogarantiestelsel. Bij een faillissement van een verzekeringsmaatschappij is er geen garantieregeling.

Gouden handdrukkapitaal op bankspaarrekening

Een bankspaarrekening is spaargeld. Ook al is het geblokkeerd door fiscale regelgeving. Ook al wordt er bij uitbetalingen inkomstenbelasting geheven. Het geld dat u vanuit een ontslagvergoeding heeft gestald op een bankspaarrekening valt daarmee gewoon onder de spaargarantie – net als uw gewone spaargelden.

Spaargarantie

Het depositogarantiestelsel is een garantie op spaargeld. Gaat de bank waar hun geld staat failliet, dan wordt het geld terugbetaald vanuit dit stelsel. Die garantie is niet onbeperkt: per persoon is een bedrag van € 100.000 per bank gegarandeerd. Dat bedrag geldt voor alle spaargelden bij één bank samen.

Totaalsaldo per bank

Om te voorkomen dat u bij een faillissement van de bank alsnog geld kwijtraakt, is het belangrijk om de grens van € 100.000 per persoon niet te overschrijden. Voor het toepassen van de garantie worden alle saldi van alle rekeningen bij die bank bij elkaar opgeteld. Uw internetspaarrekeningen, uw deposito's en uw bankspaarrekeningen worden voor de garantie dus op één hoop geveegd.

Meerdere banken onder één vergunning

Soms werken verschillende banken onder één vergunning. Dan is het oppassen: de garantie geldt per bankvergunning. Heeft u meer geld dan de garantiegrens, dan kunt u het veiligstellen door het te spreiden over meerdere banken. Dat werkt alleen niet als u het bij twee banken stalt die onder één vergunning werken. Dan geldt de garantie alsnog maar één keer. Ga daarom in dit overzicht na hoe het zit met de vergunning van de bank die u op het oog heeft voor uw Gouden handdruk kapitaal. Of die niet gedeeld wordt met een andere bank waar u geld heeft staan.

Voorbeeld Gouden handdruk kapitaal en depositogarantiestelsel

Charlotte heeft ooit een ontslagvergoeding gekregen en die gestald in een Gouden handdruk verzekering. In de loop der jaren heeft ze het niet nodig gehad, en is het aangegroeid tot een totaal kapitaal van € 80.000. Ze wil het geld overboeken naar een bankspaarrekening om daar de uitkeringen te starten. Na de vergelijking heeft ze een rekening bij bank X op het oog.

Aan ander spaargeld heeft Charlotte nog € 60.000 staan op een rekening bij bank Y. In het overzicht ziet ze echter dat bank X en bank Y samen onder één bankvergunning werken. Als Charlotte wil dat haar volledige spaargeld veilig is moet ze dit niet zo doen. Als beide banken failliet gaan is van haar totaalbedrag van € 140.000 niet meer dan € 100.000 gegarandeerd. Ze kan dus beter een andere combinatie van banken kiezen.

Kijk bij het spreiden van geld over meerdere banken goed na of ze niet onder één bankvergunning werken! Dat kunt u terugvinden in dit overzicht van banken en bankvergunningen.