Vraag:

Ik heb een spaarhypotheek en een leuk bedrag aan geld beschikbaar. Kan ik dat nu beter extra aflossen op mijn hypotheek of extra storten in mijn spaarpolis?

Antwoord:

Als u een vrij bedrag beschikbaar heeft dat u graag in uw huis wilt stoppen kunt u inderdaad kiezen uit extra storten in uw spaarpolis (of op de spaarrekening van uw bankspaarhypotheek) en een extra aflossing op uw hypotheek. Wat verstandiger is?

De beste keuze ligt aan het uiteindelijke rendement. Extra aflossen op uw hypotheek betekent dat u daarna minder hypotheekrente hoeft te betalen. Omdat die hypotheekrente aftrekbaar is verlaagt alleen ook uw belastingvoordeel. Het netto rendement van extra aflossen is dan ook meestal niet heel hoog, al overtreft het vaak wel de rente op een spaarrekening.

Extra storten in uw spaarpolis of op uw bankspaarrekening geeft belastingvrij rendement over uw extra storting. Dat klinkt mooi. Toch is dat voordeel behoorlijk ingeperkt met de belastingregels per 2013. Het eindkapitaal van uw spaarpolis mag namelijk niet verhoogd worden, óók niet door een extra storting. Dat betekent dat uw maandelijkse inleg in de spaarhypotheek vanaf dat moment omlaag zal gaan - als daarvoor ruimte is binnen de fiscale bandbreedte-eis. Of de looptijd wordt ingekort. Uiteindelijk levert een extra storting u dus geen hoger (belastingvrij) eindkapitaal op. Wel kunt u via deze weg wel ook de maandlast van uw hypotheek verlagen.

Een aanvullende overweging zit in het restschuldrisico. Als uw woning 'onder water' staat kan het prettiger zijn om af te lossen op uw hypotheek ter voorkoming van een restschuld. Dan kunt u bij een eventuele verhuizing uw spaarpolis ongemoeid laten en gewoon meenemen naar uw volgende woning.

Meer over belastingvrij kapitaal opbouwen bij uw hypotheek
Meer over de afweging tussen extra aflossen of extra storten