Vraag:

Bij mijn belastingaangifte zie ik iets over het eigenwoningforfait. Wat is dat en op welke manier heeft het invloed op de hypotheekrenteaftrek?

Antwoord:

Het eigenwoningforfait is een bedrag dat opgeteld wordt bij uw inkomen in box 1. Het is een bijtelling voor woningeigenaren, waarbij het alleen gaat om de woning waar u zelf in woont. De hoogte van het eigenwoningforfait is afhankelijk van de WOZ-waarde van uw huis.

Van deze bijtelling worden vervolgens de aftrekbare rente en kosten van uw hypotheek afgehaald. Per saldo komt hier bij de meeste mensen een negatief bedrag (aftrekpost) uit. Zelfs als dat niet zo is kan het niet zo zijn dat de bijtelling er echt voor zorgt dat u meer belasting moet betalen. Door de Wet Hillen krijgt u dan een extra aftrekpost waardoor het totaal op nul uitkomt. Het eigenwoningforfait zorgt dus alleen voor een verlaging van de hypotheekrenteaftrek, niet voor een extra belasting over uw inkomen.

Meer informatie over de werking van de hypotheekrenteaftrek