Vraag:

Belastingzaken vind ik ingewikkeld. Ik lees bijvoorbeeld dat mijn eigen huis fiscaal ‘in box 1 valt’. Wat bedoelen ze daarmee?

Antwoord:

Ons systeem van inkomstenbelasting is verdeeld in zogeheten boxen. Elke soort inkomsten die u heeft hoort in één van die boxen. Uw salaris noemen ze inkomen uit arbeid, dat valt in box 1. In diezelfde box hoort ook het inkomen uit de eigen woning.

Misschien denkt u nu: 'Inkomen uit mijn woning? Ik betaal er toch juist voor?' Toch geldt uw woning fiscaal als bron van inkomsten. Die inkomsten noemen we het eigenwoningforfait. Vervolgens gaan de kosten er vanaf, met name hypotheekrente. Daardoor levert uw eigen woning dan per saldo een aftrekpost op.

Die aftrekpost gaat van het inkomen in box 1 af. In box 1 geldt: hoe hoger het inkomen, des te hoger het belastingpercentage. Omdat de hypotheekrenteaftrek een aftrekpost is, geldt precies het omgekeerde: hoe hoger het inkomen, des te hoger het procentuele voordeel. Hoe groot uw belastingvoordeel van de hypotheekrenteaftrek is hangt daarmee af van de hoogte van uw inkomen.

Meer over belastingzaken rondom een hypotheek