Vraag:

Waarom is het belastingvoordeel van de hypotheekrenteaftrek voor mensen die veel verdienen groter dan voor mensen met een lager inkomen?

Antwoord:

Dat het belastingvoordeel van de hypotheekrenteaftrek afhangt van het inkomen, komt doordat de belastingheffing in box 1 werkt met schijven. Over de eerste schijf wordt minder belasting betaald dan in de tweede schijf. Een voorbeeld met grove percentages:

  • Schijf 1: 37,35%
  • Schijf 2: 49,50%

De hypotheekrenteaftrek zorgt voor een verlaging van het inkomen waarover u belasting moet betalen; het is een aftrekpost. Stel dat de aftrekpost € 10.000 bedraagt. Een vermindering van het belastbaar inkomen in de eerste schijf levert een belastingvoordeel op van 37,35% = € 3.735, terwijl dat voordeel in de tweede schijf 49,50% = € 4.950 is. Daardoor heeft iemand met een hoog inkomen meer voordeel van de hypotheekrenteaftrek dan iemand met een laag inkomen.

Nu is het wel zo dat het maximale aftrekpercentage stapsgewijs verlaagd wordt. Voor de hoogste inkomens is de aftrek geen 49,50%, aangezien dat percentage sinds 2014 ieder jaar met 0,5% omlaag gaat en per 2020 met 3% per jaar. Dit gaat door tot het op het niveau van de belasting in de eerste schijf is uitgekomen. Zo wordt het belastingvoordeel voor de hogere inkomens ieder jaar wat kleiner.

Overzicht van onze informatie over hypotheek en belastingen