Vraag:

Ik lees dat er pas sinds 2013 een aflossingseis is bij hypotheken. Was het niet altijd al verplicht om ooit je hypotheek af te lossen?

Antwoord:

Als u iets tegenkomt over de aflossingseis, wordt daarmee meestal de fiscale voorwaarde voor de hypotheekrenteaftrek bedoeld. Dat is een voorwaarde die pas sinds 2013 geldt.

Tot en met 2012 was een hypotheekschuld die gebruikt werd voor de eigen woning altijd een eigenwoningschuld. Alleen over een eigenwoningschuld zijn de rente en kosten aftrekbaar. Op een hypotheek hoefde van de fiscus niet afgelost te worden. Natuurlijk maakte iedereen met een hypotheek wel afspraken met de bank over het aflossen van de hypotheek. Dat kon echter ook pas bij verkoop van de woning zijn (aflossingsvrije hypotheek) of na het jarenlang opbouwen van kapitaal zonder tussentijdse aflossing (zoals met de spaarhypotheek).

Vanaf 1 januari 2013 geldt voor nieuwe hypotheken en bedragen waarmee hypotheken verhoogd worden, dat hierop ieder jaar werkelijk afgelost moet worden. Dat gebeurt met een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek. Andere hypotheekvormen zijn alleen nog mogelijk voor hypotheken die vóór 2013 al liepen. Tenminste, als u wilt dat de hypotheekrente aftrekbaar is.

De aflossingseis is dus een fiscale eis sinds 2013. Deze fiscale eis staat los van afspraken die u met uw bank maakt.

Meer informatie over de voorwaarden voor de hypotheekrenteaftrek