Op de pagina Hypotheekrenteaftrek leggen we uit hoe het fiscale voordeel over hypotheken werkt. Het is alleen allang niet meer zo dat van iedere hypotheek alle hypotheekrente aftrekbaar is. Daar zijn in de loop der jaren steeds meer voorwaarden en bijzonderheden aan verbonden. We bespreken op deze pagina de belangrijkste voorwaarden en bijzonderheden.

Twijfelt u of uw (nieuwe) hypotheek aan de voorwaarden voor hypotheekrenteaftrek voldoet? Neem gerust contact op met onze hypotheekadviseurs om dat te bespreken!

Overzicht voorwaarden hypotheekrenteaftrek

Hieronder lichten we de belangrijkste voorwaarden en bijzonderheden met betrekking tot de hypotheekrenteaftrek toe:

  • Eigenwoningschuld
  • Aflossingseis
  • 30-jaarstermijn
  • Bijleenregeling
  • Maximaal percentage belastingvoordeel

Eigenwoningschuld

De hypotheekrenteaftrek is alleen aan de orde voor uw 'eigenwoningschuld'. Dat is het geld dat u geleend heeft voor het aankopen, onderhouden of verbeteren van uw eigen woning. Die eigen woning is het huis waar u werkelijk woont. Een vakantiehuis dat echt wel van u is telt voor de fiscus niet als eigen woning. Ook als u in uw hypotheek een bedrag leent voor het kopen van een nieuwe auto is dat deel van de lening géén eigenwoningschuld.

Aflossingseis

Voor hypotheken die vanaf 1 januari 2013 nieuw zijn of worden afgesloten geldt een aflossingseis. Deze leningen moeten minimaal annuïtair worden afgelost in maximaal 30 jaar. Daarmee zijn alleen de annuiteitenhypotheek en de lineaire hypotheek nog interessant: voor andere hypotheekvormen geldt geen hypotheekrenteaftrek.

Had u vóór 1 januari 2013 al een hypotheek? Dan geldt voor u de overgangsregeling voor bestaande hypotheken. De hypotheekrenteaftrek die u had blijft gewoon bestaan. Wel is het heel goed opletten als u uw hypotheek wilt oversluiten, of als u een ander huis gaat kopen.

30-jaarstermijn

Ook voor de al in 2012 bestaande hypotheken is de hypotheekrente niet onbeperkt aftrekbaar. In 2001 werd ingevoerd dat de rente over de eigenwoningschuld niet langer dan 30 jaar aftrekbaar is. De termijn van 30 jaar gaat in vanaf het moment van afsluiten van de hypotheek. Voor hypotheken die vóór 2001 waren afgesloten, startte de teller in 2001 en houdt de renteaftrek op per 2031.

De 30-jaarstermijn gaat om het bedrag waarover u hypotheekrenteaftrek krijgt. Bij verhuizen loopt de termijn gewoon door voor het hypotheekbedrag dat u al had. Voor een eventuele verhoging gaat de 30 jaar in op het moment van afsluiten.

Voorbeeld 30-jaarstermijn

Carlo heeft al heel lang een eigen woning. Sinds 1990 heeft hij een aflossingsvrije hypotheek van € 75.000. In 2014 heeft hij bij zijn bank een extra hypotheek afgesloten van € 25.000 voor een verbouwing.

Hoe zit het met de hypotheekrenteaftrek van Carlo?

  • De rente over € 75.000 is aftrekbaar tot 2031. Het aftellen van de 30-jaarstermijn is in 2001 gestart.
  • De € 25.000 moet annuïtair of lineair afgelost worden om de hypotheekrente daarover te mogen aftrekken.
  • Het bedrag dat hij aan rente betaalt over de € 25.000 is aftrekbaar tot 2044, maar wordt door de aflossing ieder jaar lager.

Bijleenregeling

Bij de verkoop van uw woning kunt u winst maken: uw huis levert meer op dan nodig is om de hypotheek mee af te lossen. Dat noemen we overwaarde of eigenwoningreserve. Koopt u binnen drie jaar na de verkoop een ander huis, dan moet u deze overwaarde gebruiken om die nieuwe woning mee te financieren. Doet u dat niet, dan is de rente over de nieuwe hypotheek niet helemaal aftrekbaar.

Maximaal percentage belastingvoordeel

Het voordeel dat u heeft door de hypotheekrenteaftrek is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Met een hoog inkomen valt u in een andere belastingschijf en betaalt u over de 'top van uw inkomen' een hoger percentage inkomstenbelasting. Daardoor krijgt iemand met een hoog inkomen meer terug van de fiscus dan iemand met een laag inkomen. Deze ongelijkheid wordt in kleine stappen rechtgetrokken.

Hypotheekrenteaftrek - ook voor persoonlijke lening

Als u goed kijkt naar de voorwaarden voor de hypotheekrenteaftrek zult u zien dat nergens staat dat het belastingvoordeel alleen voor hypothecaire leningen geldt. Dat klopt: elke lening die voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden komt in aanmerking voor de aftrek van de betaalde rente. Niet alleen een hypotheek, maar ook een persoonlijke lening of een lening van derden kan onder de regeling vallen.