U heeft al een hypotheek en wilt deze overzetten naar een andere bank, zonder dat u gaat verhuizen. Dit noemen we het oversluiten van een hypotheek. De kans is groot dat uw huidige hypotheek van vóór 2013 is, misschien zelfs van vóór 2001. Omdat de belastingregels nog weleens veranderen krijgt u te maken met oude regels, maar vaak ook met nieuwe. Op deze pagina gaan we in op een aantal belangrijke belastingregels bij het oversluiten van een hypotheek. Voor starters en bij verhuizen zijn andere belastingregels van belang.

Wilt u weten of het oversluiten van een hypotheek interessant voor u is? Bekijk dan direct de actuele hypotheekrentes!

Belastingregels bij oversluiten

Voor u als oversluiter zijn de volgende onderwerpen relevant:

  • 30-jaarstermijn voor de hypotheekrenteaftrek
  • Oversluiten met verhoging hypotheek
  • Oversluiten van hypotheek met kapitaalopbouw

30-jaarstermijn voor de hypotheekrenteaftrek

Op de pagina Voorwaarden hypotheekrenteaftrek bespreken we de 30-jaarstermijn: vanaf 2001 is de hypotheekrente maximaal 30 jaar fiscaal aftrekbaar. Die 30 jaar is niet afhankelijk van de bank waar de hypotheek loopt, ook niet van het huis waarop de hypotheek rust. Het gaat om het bedrag waarover u hypotheekrenteaftrek krijgt. Het oversluiten van uw hypotheek levert dus geen nieuwe 30 jaar aftrek op, de termijn telt gewoon door.

Voorbeeld 30-jaarstermijn

Alex heeft in 2008 zijn eerste hypotheek afgesloten: € 180.000. In 2018 sluit hij de hypotheek over naar een andere bank. Hij leent daarbij een hoger bedrag om zijn huis te verbouwen, in totaal € 230.000. Voor de € 180.000 heeft hij al 10 jaar aftrek 'genoten', dus is de rente over dat bedrag nog 20 jaar aftrekbaar. Over de extra € 50.000 begint de 30 jaar in 2018 te tellen.

Oversluiten met verhoging hypotheek

Als u bij het oversluiten van uw hypotheek een hoger bedrag leent, is het voor de fiscus belangrijk waar u het extra geleende bedrag aan uitgeeft. Voor de volgende bestedingsdoelen geldt het verhoogde deel als eigenwoningschuld en is de hypotheekrente erover aftrekbaar:

Verbouwing en onderhoud van uw eigen woning

Een veel voorkomende reden om de hypotheek te verhogen is een verbouwing van de woning.

Als de Belastingdienst erom vraagt, moet u kunnen aantonen dat de hypotheekverhoging gebruikt is voor het verbouwen of verbeteren van uw eigen woning. Bewaar dus alle bonnen en facturen!

Vergroting van uw eigendom

Er is een aantal situaties waarbij u een hypotheekverhoging nodig heeft om het eigendom in uw woning te vergroten. Denk hierbij aan:

  • Het afkopen erfpacht (aankoop van de grond waar de woning op staat)
  • Het uitkopen van de partner bij scheiding
  • De aankoop van extra grond bij de eigen woning

Zoals u hierboven zag gaat voor het verhoogde deel van de hypotheek de 30-jaarstermijn bij afsluiten tellen. Voor dit deel krijgt u wel te maken met de huidige regels voor het aflossen van de hypotheek: verplichte aflossing in maximaal 30 jaar met een annuiteitenhypotheek of een lineaire hypotheek.

Oversluiten van een hypotheek met kapitaalopbouw

Tot 2013 hadden bijna alle afgesloten hypotheken een aflossing vanuit kapitaalopbouw, helemaal of gedeeltelijk. Een spaarhypotheek bijvoorbeeld, of een beleggingshypotheek of bankspaarhypotheek. Vanaf 2013 kunnen die niet meer nieuw afgesloten worden. Hoe werkt dat als u al zo'n hypotheek met een KEW, SEW of BEW heeft? Kunt u uw hypotheek dan wel oversluiten? Dit bespreken wij op de pagina Belastingvrij kapitaal opbouwen.