Vraag:

Voor de woning die ik wil kopen moet ik elk jaar erfpachtcanon betalen. Wat is dat? Moet dat bij elk huis betaald worden?

Antwoord:

Erfpachtcanon is een vergoeding voor het gebruik van de grond waarop uw huis staat. Bij erfpacht is de grond namelijk niet van u. In feite is erfpachtcanon dus een soort huur.

Erfpachtcanon betaalt u naast uw hypotheeklasten. Bij het beoordelen van uw hypotheekaanvraag wordt ook rekening gehouden met deze financiële verplichting. De erfpachtcanon wordt als het ware van uw 'woonbudget' afgetrokken, waardoor uw maximale hypotheek lager uitkomt.

Dit geldt dus alléén voor huizen op erfpachtgrond. De meeste woningen staan op eigen grond. Daarbij zit de prijs van de grond in de koopsom van de woning. U betaalt dan geen erfpachtcanon.

Uitgebreide informatie over de juridische zaken rond het kopen van een huis