Een huis kopen is niet zomaar iets. Het gaat om veel geld en er komt veel bij kijken. Niet alleen voor de financiering, maar zeker ook aan juridische zaken. U krijgt te maken met officiële aktes, voorwaarden en termen die u niet vaak tegenkomt. Op deze pagina behandelen we een aantal belangrijke juridische aspecten bij het kopen van een huis. De bijzonderheden van de koopakte behandelen we op de pagina Huis kopen: koopakte

Wilt u weten welke hypotheekrente u momenteel kunt krijgen? Vergelijk direct online de actuele hypotheekrentes.

Onderzoeksplicht en informatieplicht

Bij het sluiten van de koopovereenkomst is het belangrijk om te weten hoe het zit met rechten en plichten. Als koper heeft u een onderzoeksplicht: u moet vragen naar de dingen die u wilt weten. De verkoper heeft een informatieplicht: hij moet u op de hoogte stellen van alles waarvan hij weet dat het van belang kan zijn.

Verborgen gebrek

Marco en Alice hebben een woning gekocht. Al snel nadat ze erin getrokken zijn blijkt dat er een flinke lekkage is op zolder. De expert die ernaar kijkt geeft aan dat deze lekkage al een behoorlijke tijd speelt. Ook zegt hij dat het niet mogelijk is dat de verkopers hiervan niet op de hoogte waren. Er was duidelijk recent overheen geschilderd, waardoor Marco en Alice het niet gezien hadden bij de bezichtiging.

En inderdaad: de verkopers wisten het wel, maar hadden verzuimd het te melden. De kosten van het herstel van dit verborgen gebrek moeten betaald worden door de verkoper.

Eigendomsvormen

Misschien denkt u "eigendom is eigendom, niets ingewikkelds aan"? Dat ligt soms iets lastiger. Er zijn verschillende eigendomsvormen:

  • Volledig eigendomVolledig eigendom komt het meest voor. Hierbij is de koper voor 100 procent eigenaar van zowel de grond als het woonhuis.
  • Volledig eigendom met verkoopbelemmeringDenk hier aan koopbevorderende constructies, maatschappelijk verantwoord eigendom (MVE) of maatschappelijk gebonden eigendom (MGE). Hier krijgt u als koper vaak een korting op de koopsom. Het gevolg is dat u de woning later niet vrij kunt verkopen. U moet deze dan vaak eerst aanbieden aan de partij van wie u het huis kocht – vaak is dat een woningcorporatie.
  • Gedeeltelijk eigendomBijvoorbeeld een woning op erfpachtgrond. De grond is hierbij niet van de woningeigenaar. U moet dan naast de hypotheeklasten ook betalen voor het gebruik van de grond (erfpachtcanon).
  • VruchtgebruikDe gebruiker van de woning is een ander dan de eigenaar. Als u zo'n woning koopt rust er nog steeds vruchtgebruik op en kunt u er dus niet zelf in gaan wonen.

Burgerlijke staat

De burgerlijke staat van de verkoper(s) en van uzelf is van belang. Vaak gaat het vanzelf, omdat gehuwden meestal samen tekenen voor een koop of verkoop van hun woning. Dat moet ook als ze in gemeenschap van goederen getrouwd zijn. Er zijn twee situaties waarbij er extra opgelet moet worden: bij huwelijksvoorwaarden en bij scheiding.

Huwelijksvoorwaarden

Eén van beiden kan – afhankelijk van de huwelijksvoorwaarden – zelfstandig een woning kopen, maar dan moet de partner vaak wel een ontruimingsverklaring tekenen. Is de verkoper gehuwd op huwelijksvoorwaarden? Als zijn partner ook in het huis woont moet deze altijd toestemming geven voor de verkoop, zelfs al is deze partner geen eigenaar.

Scheiding

Het kan ingewikkeld worden als partners in scheiding liggen, of dat nu om uzelf of om de verkoper gaat. Ga altijd goed na wie er waarvoor mag en moet tekenen!