U gaat een huis kopen. Na een spannende tijd van bieden en onderhandelen zijn de verkoper en u het eens geworden over de prijs en de voorwaarden voor het kopen van uw nieuwe woning. Alle afspraken die u heeft gemaakt worden vastgelegd in een contract: de koopakte of koopovereenkomst. Op deze pagina gaan we uitgebreid in op een aantal belangrijke aspecten van de koopakte.

Wilt u weten welke hypotheekrente u kunt krijgen? Vergelijk direct online de hypotheekrentes die op dit moment gelden.

Niet voorlopig!

Hoewel men het weleens heeft over een voorlopige koopakte is er niets voorlopig aan: met uw handtekening bindt u zich in principe aan de koop. Juist daarom is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de wettelijke bedenktijd, de ontbindende voorwaarden en de waarborgsom.

Notarieel inschrijven?

De koopakte kan door de notaris ingeschreven worden bij het Kadaster, maar het hoeft niet. Waarom zou u dat toch overwegen? Het inschrijven van de koopovereenkomst bij het Kadaster heeft een aantal voordelen:

  • de verkoper kan de woning niet in de tussentijd aan een ander overdragen (dubbele verkoop)
  • bij nieuwe verhuur na de inschrijving heeft de huurder geen rechten
  • gebeurtenissen na de inschrijving (beslaglegging, onder bewindstelling/faillissement/ schuldsanering voor de verkoper) kunnen de verkoop niet in de weg staan

Deze bescherming geldt voor zes maanden na de notariële inschrijving van de koopakte. Als de woning na die zes maanden nog niet is geleverd, is de koper niet meer beschermd.

Wettelijke bedenktijd

In de wet is geregeld dat u bedenktijd heeft nadat u uw handtekening heeft gezet voor een woningaankoop. Die bedenktijd is minimaal drie dagen nadat u de koopakte met alle handtekeningen heeft ontvangen. Van die drie dagen moeten er twee een werkdag zijn, en de bedenktijd kan niet eindigen op een zaterdag, zondag of erkende feestdag.

Wilt u de koop binnen de bedenktijd terugdraaien? Dan moet u dat direct schriftelijk laten weten aan de verkoper.

Koopt u een huis op een openbare veiling? Houd er dan rekening mee dat er bij aankoop op een veiling andere regels gelden. Er is dan meestal geen recht op bedenktijd!

Ontbindende voorwaarden

Ook na de wettelijke bedenktijd is het mogelijk dat de koop alsnog niet doorgaat. Daarvoor zorgen de 'ontbindende voorwaarden' in de koopakte. Dit zijn voorbehouden: als aan de voorwaarden niet is voldaan wordt alles teruggedraaid.

  • Voorbehoud financiering: u moet vóór een bepaalde datum de hypotheek rond hebben. Daarbij kunt u specifieke zaken als hypotheekbedrag, rentepercentage en zelfs de maximale maandlasten laten opnemen.
  • Voorbehoud huisvestingsvergunning: u moet – als dat nodig is - een huisvestingsvergunning van de gemeente krijgen.
  • Voorbehoud Nationale Hypotheek Garantie: u moet een hypotheek met NHG kunnen afsluiten.
  • Voorbehoud bouwtechnische keuring: u stelt een bovengrens aan de kosten van achterstallig onderhoud.
  • Voorbehoud wijziging woning: u moet een vergunning van de gemeente krijgen voor het verbouwen van de woning.
  • Voorbehoud woning verkocht: u moet eerst uw huidige woning verkocht hebben tegen een bepaalde minimum prijs.

Lang niet al deze voorbehouden komen altijd voor. Het voorbehoud van financiering en het voorbehoud bouwtechnische keuring worden wel vaak opgenomen, maar de andere voorbehouden zullen verkopers niet altijd acceptabel vinden.

Datum verlopen ontbindende voorwaarden

In het proces van het aanvragen van een hypotheek is het heel belangrijk om de datum waarop de ontbindende voorwaarden rondom de financiering verlopen goed in de gaten te houden. Als deze datum verstreken is kan er geen beroep meer gedaan worden op deze voorbehouden! Kan de koop dan alsnog niet doorgaan? Dan bent u de waarborgsom kwijt...

Waarborgsom

In de koopakte staat normaal gesproken dat er een waarborgsom van 10% van de koopsom gestort moet worden bij de notaris. Dit is voor de zekerheid van de verkoper. Als de koop door uw schuld en buiten de ontbindende voorwaarden niet doorgaat, moet u een boete betalen. Om te voorkomen dat dit geld nooit betaald wordt moet het gestort worden bij de notaris.

Bankgarantie

Heeft u dat bedrag niet? Dan kan een bankgarantie uitkomst bieden: een belofte van een bank aan de notaris dat de waarborgsom uitbetaald wordt zodra dat nodig is. In dat geval heeft u vervolgens wel een schuld aan de bank, die u gewoon moet terugbetalen.