Vraag:

Ik heb een huurhuis, en nu biedt mijn woningcorporatie me dat te koop aan met MVE. De prijs is laag, maar wat is MVE?

Antwoord:

MVE staat voor Maatschappelijk Verantwoord Eigendom. De achtergrond is dat het in het algemeen als positief wordt gezien als mensen een woning bezitten. Daarom bieden woningcorporaties met regelmaat huurwoningen te koop aan met een speciale regeling, zoals bijvoorbeeld MVE.

De regelingen verschillen per corporatie. U krijgt vaak korting op de normale verkoopprijs van het huis. Er staat wel iets tegenover die korting. U kunt de woning later niet vrij verkopen. Vaak is de voorwaarde dat u het huis dan eerst te koop aanbiedt aan de woningcorporatie waarvan u het gekocht heeft. Het kan zijn dat u een deel van de verkoopwinst moet afstaan. Aan de andere kant neemt de corporatie bij verkoopverlies dan ook vaak een deel voor haar rekening.

Het komt ook voor dat de verkoper toezegt bepaald onderhoud nog voor een afgesproken periode voor zijn rekening te nemen. Bijvoorbeeld een woningcorporatie die vastlegt na verkoop via MVE het buitenonderhoud nog 10 jaar lang te zullen uitvoeren. Verder worden er soms eisen gesteld aan de hypotheek, bijvoorbeeld dat de rente voor minimaal 10 jaar wordt vastgezet.

U ziet: de regelingen lopen sterk uiteen. Als u overweegt een woning met MVE te kopen is het belangrijk om de regeling goed door te nemen.

Uitgebreide informatie over de juridische zaken rond het kopen van een huis