Vraag:

Ik zie in de koopakte voor mijn woningaankoop dat ik in plaats van de waarborgsom ook een bankgarantie kan doen. Is dat hetzelfde?

Antwoord:

Een bankgarantie is niet hetzelfde als een waarborgsom. Het is een alternatief. In plaats van het storten van de 10% waarborgsom bij de notaris kan er een bankgarantie gesteld worden.

Niet iedereen heeft een bedrag van 10% van de koopsom op zijn spaarrekening staan. Het storten van de waarborgsom gaat dan niet lukken. Daarvoor bestaat gelukkig een prima oplossing: de bankgarantie.

Bij een bankgarantie legt de bank vast dat zij het bedrag van de waarborgsom zal overmaken zodra de notaris daarom vraagt. Zo heeft de verkoper dezelfde zekerheid als bij het direct storten van het geld.

Vraagt de notaris het geld op bij de bank? U moet dat bedrag natuurlijk terugbetalen. U heeft dan een forse schuld aan de bank.

Meer informatie over de koopakte bij de aankoop van een woning