Vraag:

Binnenkort ga ik naar de notaris voor de overdracht van mijn nieuwe huis. Dan teken ik een transportakte. Wat is dat?

Antwoord:

De transportakte is het officiële document waarmee u eigenaar wordt van de woning. De woning wordt 'getransporteerd', overgezet op uw naam. Deze akte wordt ook wel leveringsakte of akte van levering genoemd.

Deze transportakte is iets anders dan de koopakte. Met de koopakte tekent u de overeenkomst dat u de woning wilt kopen. De woning is daarna nog niet van u. Na het tekenen van de transportakte wordt deze ingeschreven bij het Kadaster. Daarmee is het huis wel écht van u.

Uitgebreid stappenplan bij het kopen van een huis