Vraag:

Ze zeggen dat het in de hypotheekakte draait om het vastleggen van het hypotheekrecht. Wat is dat nou precies, het hypotheekrecht?

Antwoord:

Het hypotheekrecht wordt ook wel het recht van hypotheek genoemd. Het is een recht dat u aan de bank verleent bij het afsluiten van een hypothecaire lening. Daarom noemen we u hierbij de hypotheekgever, en de bank de hypotheeknemer. U geeft het recht van hypotheek, de bank krijgt het recht.

Het recht van hypotheek houdt in dat de bank van u het recht krijgt om uw woning op te eisen en te verkopen als u niet aan uw verplichtingen voldoet. Voldoet u de maandlasten niet volgens afspraak? Dan kan de bank door het recht van hypotheek uw huis opeisen zonder dat daarvoor een gang naar de rechter nodig is.

Meer informatie over de hypotheekakte