Vraag:

Voor mijn hypotheek moet ik een werkgeversverklaring hebben. Mijn werkgever moet ook een intentieverklaring afgeven. Wat is dat?

Antwoord:

Een intentieverklaring wordt door de bank gevraagd als u een tijdelijk dienstverband hebt. Het is tenslotte altijd nog maar de vraag of een jaarcontract verlengd wordt als het jaar afgelopen is. Daar wil de bank meer over weten. Daarom vragen ze een verklaring van uw werkgever waarin hij ervoor tekent dat het contract 'bij gelijkblijvend functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden' wordt omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd.

Betekent dit dat u de zekerheid heeft dat u mag blijven bij uw werkgever? Nee, dat betekent het niet. Dat de werkgever dit tekent voor uw hypotheek wil niet zeggen dat u er later aanspraak op kunt maken.

Meer informatie over de papieren die gevraagd worden bij het afsluiten van een hypotheek