Vraag:

Wij willen voor het eerst een huis kopen. Wie bepaalt hoe hoog de maximale hypotheek is die we kunnen afsluiten? Beslist de overheid dat of is het aan de bank?

Antwoord:

Eigenlijk bepalen de overheid en de bank allebei hoe hoog uw maximale hypotheek is. Er zijn basisregels gesteld vanuit de overheid, vooral omtrent de maximale hypotheek ten opzichte van de waarde van uw woning. Die maximale verstrekking is al aanzienlijk teruggeschroefd in vergelijking met vroeger. De bedoeling is dat er vanaf 2018 geen nieuwe hypotheken meer afgesloten worden die hoger zijn dan de woningwaarde.

Naast de waarde van de woning is ook uw inkomen bepalend voor de hoogte van uw maximale hypotheek. Dat wordt door de banken berekend met de zogeheten woonquote. De maximale woonquote is in beginsel bepaald door de overheid. In specifieke situaties en met een duidelijke motivatie kan een bank wel besluiten om toch iets meer te verstrekken.

Dan zouden we bijna vergeten dat voor heel veel hypotheken de regels voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) leidend zijn. Die worden bepaald door NHG met gebruik van de woonquotes van de overheid. Voor een hypotheek met NHG is het niet mogelijk om van de regels af te wijken.

Meer informatie over de hypotheekregels die uw maximale hypotheek bepalen