Vraag:

Wat is een beleggingshypotheek? Heeft die hypotheek een beleggingsverzekering of een beleggingsrekening?

Antwoord:

De term beleggingshypotheek wordt inderdaad voor verschillende hypotheeksoorten door elkaar gebruikt. Meestal wordt met een beleggingshypotheek bedoeld: een hypotheek met een beleggingsverzekering. Het kapitaal om de hypotheek later mee af te lossen wordt opgebouwd in een polis. Binnen die polis wordt het geld belegd. In de verzekering is ook een overlijdensrisicodekking opgenomen.

Er zijn ook hypotheken waarbij de kapitaalopbouw gebeurt op een beleggingsrekening. Geen verzekering dus, maar een rekening bij een beleggingsinstelling. Daarbij is er geen sprake van een verzekering. Voor het afdekken van het overlijdensrisico moet een aparte polis afgesloten worden. Deze hypotheek met beleggingsrekening scharen wij onder de bankspaarhypotheek beleggen (de BEW).

Beleggingsverzekeringen zijn in het verleden vaak woekerpolissen gebleken. Dat heeft zijn weerslag op beleggingshypotheken: de kans is groot dat de polis niet het kapitaal oplevert dat voorgespiegeld is. Als u een beleggingshypotheek heeft is het geen overbodige luxe om de ontwikkeling en de mogelijkheden door te nemen met een adviseur.

Meer informatie over de beleggingshypotheek
Meer informatie over de bankspaarhypotheek beleggen (BEW)