Vraag:

Hoe kan het dat de netto maandlast van een annuiteitenhypotheek stijgt, ook al blijven maandbetaling en hypotheekrente gelijk?

Antwoord:

In de loop van de tijd vertoont de netto maandlast van een annuïteitenhypotheek inderdaad een stijging. Terwijl het bedrag dat u per maand aan de bank betaalt gelijk blijft. Dat komt door de samenstelling van het maandbedrag.

Uw maandelijkse betaling (de annuïteit) bestaat uit een deel rente en een deel aflossing. De rente wordt berekend over de openstaande schuld. Het bedrag dat na de rentebetaling overblijft wordt afgelost op de hypotheek. Zo daalt het bedrag dat u nog moet terugbetalen.

Met het dalen van de schuld daalt ook het te betalen rentebedrag. Binnen het gelijkblijvende maandbedrag blijft er dan steeds meer ruimte over voor aflossing. Alleen: uw hypotheekrenteaftrek wordt berekend over de betaalde rente en niet over de aflossing. Het belastingvoordeel neemt dus - net als het te betalen rentebedrag - af.

Uw netto maandlast is uw bruto maandbetaling min het belastingvoordeel. De maandbetaling blijft gelijk, het belastingvoordeel neemt af... dus de netto maandlast van uw annuïteitenhypotheek stijgt.

Uitgebreide informatie over de annuiteitenhypotheek
De actuele hypotheekrentes van de annuiteitenhypotheek vergelijken