Vraag:

Ik wil een huis kopen, het liefst met NHG. Welk inkomen kan meegerekend worden bij het bepalen van de maximale hypotheek met NHG?

Antwoord:

Voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is vooral de 'bestendigheid' van uw inkomen van belang. Inkomen dat min of meer zeker is wordt meegenomen bij het berekenen van de maximale hypotheek. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:

  • Loon uit een dienstverband
  • Inkomsten uit onderneming
  • Pensioen
  • WIA-uitkering voor onbepaalde tijd

Het is echter niet zo dat u alleen een NHG-hypotheek kunt afsluiten met een vast dienstverband. Bij een tijdelijk dienstverband wil NHG graag een intentieverklaring van de werkgever. Bij flexibel inkomen (zoals uitzendwerk) geldt dezelfde regel als voor een ondernemer: er wordt gekeken naar het inkomen in de afgelopen drie jaar.

Uitgebreide informatie over de voorwaarden van NHG