Vraag:

Ik wil een huis kopen, maar ben bang voor een restschuld bij verkoop. Hoe kan ik voorkomen dat ik een restschuld overhoud?

Antwoord:

Of u een restschuld overhoudt als u de woning verkoopt ligt natuurlijk in eerste instantie aan de verkoopprijs. Die is lastig te beïnvloeden: het is een kwestie van vraag en aanbod op de woningmarkt. Toch kunt u wel iets doen om te voorkomen dat u met een restschuld komt te zitten.

Ten eerste is het zaak om te voorkomen dat u in de situatie komt waarin uw huis verkocht móet worden. Als u vrijwillig verkoopt kunt u zelf het moment kiezen en een betere markt afwachten. Bij gedwongen verkoop is dat meestal niet mogelijk. Door zorgvuldig met uw financiën om te gaan, een buffer op te bouwen voor onvoorziene situaties en bij problemen direct aan de bel te trekken is een gedwongen verkoop minder snel aan de orde.

Alleen als de verkoopprijs van uw huis lager is dan de hypotheek ontstaat er een restschuld. U kunt het risico verminderen door de hoogte van de hypotheek te matigen. Door bij de aankoop van het huis een deel te betalen met eigen geld. En tijdens de looptijd van de hypotheek extra aflossingen te doen. Hoe lager de hypotheekschuld, hoe kleiner de (kans op een) restschuld.

Meer over het voorkomen van hypotheekrisico's