Met een eigen huis en bijbehorende hypotheek loopt u een aantal financiële risico's. Dat is niet prettig: niemand wil graag in geldproblemen komen. Problemen met geld gaan niet alleen over euro's. Ze zorgen ook voor stress, minder presteren op het werk en veel relatieproblemen. Redenen genoeg om zoveel mogelijk te voorkomen dat er geldproblemen ontstaan. Op deze pagina geven we u een aantal tips om financiële problemen rondom huis en hypotheek te voorkomen.

Wij helpen u graag de risico's bij het afsluiten van een hypotheek in kaart te brengen en af te dekken. Neem direct contact op met onze adviseurs!

Tips om financiële problemen vóór te zijn

Hieronder geven we tips om problemen in verband met de volgende typen risico's zoveel mogelijk te voorkomen:

  • Inkomensrisico's
  • Schaderisico's
  • Restschuldrisico

Voorkomen van inkomensrisico's

Als uw inkomen terugloopt kunt u daar vaak zelf niet veel aan doen. Niemand kiest ervoor dat zijn partner overlijdt. Ook werkloosheid is meestal geen eigen keuze, arbeidsongeschiktheid al helemaal niet. En scheiden doen de meeste mensen ook niet voor hun plezier. Kortom: het voorkomen van het lagere inkomen is vaak niet mogelijk.

Gelukkig zijn er voor veel inkomensrisico's oplossingen. Daarnaast kunt u het nodige doen om te voorkomen dat het lagere inkomen direct voor problemen zorgt. We geven een aantal tips die u daarbij kunnen helpen.

Leen niet te veel

Denk goed na over hoe hoog uw hypotheek mag zijn. De maximale hypotheek voor de banken is nog steeds hoog als er inkomen wegvalt. Het kan verstandig zijn niet voor de maximale hypotheek te gaan, maar een beetje minder.

Zorg voor een buffer

Als uw hypotheek niet te hoog is heeft u in uw maandbudget ruimte over om te sparen. Doe dat ook! Bouw een reserve op om financiële problemen de eerste tijd mee te kunnen opvangen.

Beperk uw vaste financiële verplichtingen

Het is fijn als u financieel flexibel bent. Dat betekent dat u gemakkelijk uw uitgaven kunt verlagen als dat nodig is. Probeer daarom vaste financiële verplichtingen zoals abonnementen en leningen zoveel mogelijk te beperken.

Voorkomen van schaderisico's

Ook schade aan uw woning is niet iets waar u voor kiest. Wel kunt u veel aan preventie doen, vooral brandveiligheid. Bewust bezig zijn met de mogelijkheid dat er brand ontstaat, blusmiddelen in huis hebben en weten hoe u daarmee moet omgaan. En het installeren van een brandalarm. Daarmee voorkomt u het uitbreken van een brand niet, maar kan de schade wel beperkt worden. De brandweer is er dan veel sneller bij om te blussen en erger te voorkomen.

Verder kunt u schade voorkomen of beperken door uw huis goed te onderhouden.

Voorkomen van restschuldrisico

Kunt u het ontstaan van een restschuld bij verkoop voorkomen? Natuurlijk niet helemaal, u kunt de woningmarkt en de woningprijzen niet beïnvloeden. Toch kunt u wel uw bijdrage leveren aan het voorkomen van een restschuld. Hoe?

Geen maximale hypotheek afsluiten

Heeft u eigen geld beschikbaar? Decennialang was het normaal om desondanks altijd een maximale hypotheek af te sluiten. Dat heeft de restschuldproblemen mede veroorzaakt. Als u uw woning voor een deel te financiert met eigen geld heeft u minder hypotheek nodig. Een lagere hypotheek betekent dat het risico op een restschuld bij verkoop kleiner is.

Extra aflossen

Bij het afsluiten van uw hypotheek spreekt u met de bank af hoe u deze gaat aflossen. Dat wil niet zeggen dat u niet sneller mág aflossen. Door in de loop der jaren steeds een bedrag af te lossen wordt de hypotheekschuld snel kleiner, en het risico op een restschuld daarmee ook.

Woning goed onderhouden

Een goed onderhouden huis levert een betere prijs op dan een huis met veel achterstallig onderhoud. Een hogere verkoopprijs betekent een lagere restschuld. Kortom: aandacht besteden aan de staat van uw woning helpt om een restschuld te voorkomen of verkleinen.

Gedwongen verkoop vermijden

Als het zover komt dat u verplicht wordt om uw woning te verkopen heeft dat vele nadelen. Eén daarvan is dat u het moment van verkoop niet zelf kunt kiezen. U kunt dus niet afwachten tot de markt aantrekt, of tot die ene koper met een goed bod zich aandient. Het is dus belangrijk om uit die situatie te blijven. Daarbij spelen de hierboven beschreven inkomensrisico's een grote rol.