Vraag:

Mijn partner heeft een overlijdensrisicoverzekering. Als hij overlijdt, moet ik dan erfbelasting betalen over de uitkering?

Antwoord:

In principe moet u over de uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering inderdaad erfbelasting betalen. Toch zijn er situaties waarin dit niet nodig is. Dat heeft te maken met de vorm van uw relatie en met de manier waarop de polis is afgesloten.

Het voorkomen van erfbelasting over de uitkering is alleen mogelijk als u niet in gemeenschap van goederen getrouwd bent. Bent u wel getrouwd in gemeenschap van goederen dan betaalt u altijd erfbelasting. Wel geldt voor in gemeenschap van goederen gehuwde partners een hoge vrijstelling.

Woont u samen of bent u getrouwd op huwelijksvoorwaarden? Of heeft u een geregistreerd partnerschap met voorwaarden? Dan heeft u geen gezamenlijke, maar gescheiden vermogens.

Als u gescheiden vermogens heeft kunt u de premie voor de overlijdensrisicoverzekering op het leven van uw partner uit uw eigen vermogen betalen. Er is 'niets aan het vermogen van de overledene onttrokken', ofwel: uw partner heeft niet meebetaald aan de verzekering. Dan hoeft u geen erfbelasting te betalen.

Het is dus - naast de gescheiden vermogens - ook belangrijk dat u de premiebetaler bent voor de polis op het leven van uw partner. En andersom. Op die manier is heffing van erfbelasting over de uitkering te voorkomen.

Meer informatie over eventuele erfbelasting bij een overlijdensrisicoverzekering