Vraag:

Mijn partner en ik sluiten allebei een overlijdensrisicoverzekering af. Nu las ik ergens over kruislings afsluiten. Wat is dat?

Antwoord:

Het kruislings afsluiten van overlijdensrisicoverzekeringen heeft te maken met de rolverdeling in de polissen. Elke overlijdensrisicoverzekering heeft een verzekeringnemer, een verzekerde, een premiebetaler en een begunstigde. Dat kan allemaal dezelfde persoon zijn, maar dat hoeft niet. We hebben het over kruislings afsluiten als u de verzekeringnemer, premiebetaler en begunstigde bent voor een verzekering met uw partner als verzekerde. En andersom sluit uw partner een polis af op uw leven.

Waarom zou u uw overlijdensrisicoverzekeringen kruislings afsluiten? Dat kan zinvol zijn om de heffing van erfbelasting over de uitkering te voorkomen. Daarvoor is kruislings sluiten alleen niet genoeg. U moet ook gescheiden vermogens hebben. Als u in gemeenschap van goederen getrouwd bent, heeft het kruislings sluiten van uw overlijdensrisicoverzekeringen geen zin: de erfbelasting is dan niet te voorkomen. Woont u ongehuwd samen, of hebt u een huwelijk of partnerschap met voorwaarden, dan is het wél zinvol.

Meer informatie over eventuele erfbelasting bij een overlijdensrisicoverzekering